Sleeks Ary

De Zotte Sorel, alias de "Zielhond"

Zielhoend : In de tijd van de lotelingen, hij die vrijwilligers voor het leger kocht, bemiddelaar die een plaatsvervanger zocht voor iemand die een laag lot trok en naar het leger moest. In : Oostends woordenboek / Roland Desnerck. 2006

auteurs: 

Kinderstraatspelen

1° Gemengde kinderpelen. Verstoppertje (cache-cache-kajuut). Blindemannetje. Katje-"fer". 2° Jongensspelen. Anderwat (of "kallewat"). Marbollen (marbels). 1° Zaad schieten. 2° Jaagschieten. Hoepelspel. Klakkebusse (klapbus). Vliegers opsteken (drake). De draaitol (top, draaitop). De ijstop. Bal in het mutsje. Haasje-over (bokspringen. Hamer, schaar of mes ? Stomme ambacht. 3° Meisjesspelen. Koorddansen of springen. Zakdoek leggen. Balspel. Reikoor en reidansen. Bikkelspel. Hinkspel (kaatje). 

auteurs: 

Sterren van tweede of derde grootte...

1° Een dozijn mannen. De drie gebroeders De Laruwiere ; Teut-Teut ; Zotte Guillaume, alias "Giljom" ; Charrel Hugheboart ; Lamme Ko alias Ko de Schietter ; Delle alias Fleires ; Tobias van 't Park ; Maximiliaan de straatkeerder ;Diesje ; Jan Bubbel ; Kop Tournooie ; Stierman Lèze. 2° Een "tientje" vrouwen. De heilige Drievuldigheid ; De Schouwgarnituur ; Celine elecomme ; Miette De Klodde ; Mille de Vrivrouwe ; Madame Karkole of Karrekole ; Babe de Kloeffeschiter ; Mama Loulou.

Trefwoorden: 
auteurs: