Van Caillie André

Foto : Binnenzicht van het Fort Napoleon (1932)

De opstelling was zeer outbollig en saai : een opeenstapeling van plannen, kaarten en objecten zonder die in een breed historisch verband te betrekken. Voor de uitbeelding van het leven van Napoleon enerzijds en taferelen over de geschiedenis van Oostende anderzijds deed Carlos Loontiens een beroep op kunstschilder René Hansoul.

Foto : Briefhoofd handelsbrief. Maison A. Defonseca. Rue de l'Hospice 6. (1907)

Commerce de bières. Dépositaire du Phoenix. Pilsen Munich, Bock, Bavière. Bières du pays, Stout, Pale-Ale, Schotch-Ale, Past-Op, Lambic-Gueuze, Louvain, Krieken-Lambic. Bierhandel gelegen in de Godshuizenstraat, vanaf juni 1926 Edith Cavellstraat.

Foto : Carnaval (1899)

De leden van de Oostendse vereniging "Union Ostendaise" verkleed voor de carnavalstoet van 12 februari 1899. Deze maatschappij gesticht in 1896 onder de naam "Cercle Dramatique et Musical Union Ostendaise", groepeerde een toneel- en muziekafdeling en ze organiseerde verschillende toneelopvoeringen per jaar.

Foto : De Adolf Buylstraat (1945)

In mei 1940 werd de handelszaak "A la Ville de Londres", toen gelegen op de hoek van de Kapelle- en de Oostraat, door bommen verwoest. De winkel werd toen overgebracht naar de Adolf Buylstraat nr.8 in "Hotel des Fleurs" en bleef daar tot december 1946.

Foto : De Adolf Buylstraat, hoek Christinastraat (1935)

De "Brasserie Flamande", toen uitgebaat door de heer Ch. Devisscher. Na zijn dood werd de zaak verder gezet door zijn weduwe Amanda Rynaert, beter gekend als "Madam Moustache". Deze brasserie was een trekpleister voor de Britse toeristen omwille van de sing songs.

Foto : De Afons Pieterslaan (1912)

Estaminet "In de Wederkomst", gelegen op de hoek van de Alfons Pieterslaan en de Sint-Peterburgstraat, nu Leon Spilliaertstraat. Uitgebaat door Leonce Dewulf, die ook metser en plafonneur was. De Zuidlaan werd vanaf 31 mei 1912 omgedoopt in Alfons Pieterslaan. De tram had daar waaarschijnlijk een halte. Het bord aan de lantaarnpaal met : Arrêt facultatif. Stilstand op vraag.

Foto : De Albertusstraat, thans Euphrosina Beernaertstraat (ca. 1880)

De Albertusstraat ook genaamd Albertstraat (Rue Albert), sedert 1901 Euphrosina Beernaertstraat. Gedeelte gezien vanuit het Leopoldpark. Cantraal, de ketel van de gasfabriek die stond op de plaats van het huidig Gerechtshof.

Foto : De Alfons Pieterslaan, hoek Ieperstraat (1925)

Samenwerkende Maatschappij SEO. Société Coopérative SEO. Hoofdlokaal II - Local principal II. Ostende. - Het SEO gebouw Ieperstraat 14, hoek Alfons Pieterslaan. Gebouwd naar de plannen van architect Louis Poupaert en ingehuldigd op 2 oktober 1921. Op het gelijkvloers werd een café uitgebaat, in de volksmond "De Bierco" genaamd. Het gebouw werd gesloopt in de periode 1975-1976. 

Foto : De Avenue des Courses, thans Koningin Astridlaan (ca. 1900)

Avenue des Courses of Koersenlaan, liep vanaf de Koninginnelaan tot aan de ingang van de Wellingtonrenbaan en het Royal Palace Hotel. Werd in 1930 samen met de Krommestraat tot Generaal Jungbluthlaan omgedoopt. In september 1938 kreeg ze haar huidige benaming Koningin Astridlaan. We zien op de voorgrond, de achtertuinen van de huizen gelegen in de Wellingtonstraat (rechts). Centraal, het "Koninklijk Chalet".

Foto : De Boekareststraat (ca. 1910)

Versierde reclame-prentkaart van het "Hotel de la Régence" in de Boekareststraat 8. - Hotel de la Régence. Ostende. Maison de 1er ordre avec tout le confort moderne. Près de l'ancien phare. Vue splendide s/mer. Maison ouverte tout l'année. Interprête a tous les trains. Chambres et appartements luxueusement garnis avec grandes terrasses. Cuisine de 1er ordre. Prop : J.P. De Cremer. Rue de Bucharest 8. Litho F & R Buyck frères, Gand.

Foto : De Brabantstraat (1926)

De herberg en afspanning "In 't Zeepaard", dateerde van 1699, datum die op de gevel was aangebracht in de gesmede muurankers. Ze was gelegen in het gedeelte tussen het Wapenplein, links, en de Kapucijnenstraat, rechts. Boven de ingangsdeur prikte een paardenhoofd, het embleem van de herberg. Het oud gebouwtje werd omstreeks 1950 gesloopt. De muurankers bevinden zich in het Stadsmuseum, Langestraat 69.

Foto : De danszaal "De Grotten" (ca. 1920)

Bar. Hotel. Restaurant. Automatiques. - De danszaal "Les Grottes d'Ostende" was gelegen op 50 meter van het Royal Palace Hotel langs de Wellingtonrenbaan. De binnenmuren van de zaal waren bekleed met namaak rotsen, namaak stalagmieten en -tieten, zodat de zaal de indruk gaf van een grot. Vandaar de naam

Foto : De danszaal "In het Konijntje" (ca. 1912)

Na de uitbreiding van de danszaal, werd een nieuw en groter dansorgel geplaatst door de toen bekende firma Theofiel Mortier uit Antwerpen. Voor het draaiorgel staan Hortense en Sara van Swansels, respectievelijk de nicht en de pleegzoon van de uitbater Edouard Pieters

Foto : De de Smet de Naeyerbrug (1905)

De bronzen hoogreliëfs met voorstellingen van scheepstimmerman en roerganger door beeldhouwer en kunstschilder Karel De Kesel. Ze bevonden zich onderaan de Graaf de Smet de Naeyerbrug over het afleidingskanaal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse militaire overheid in beslag genomen.

Foto : De Groentemarkt (1935)

Links, het gedeelte tussen de Nieuwstraat (links) en de Dwarsstraat (rechts), met o.a. de danszaal (de latere) "Valentino". Op het einde, de Dwarsstraat (links) en de Kaaistraat (rechts), met de kruidenierswinkel "Au Vert Pré", nu 2017, café "Ding Dong", en de porceleinenwinkel "L.Breemeersch" op de hoek van de Kaaistraat.

Foto : De Groentemarkt (ca.1912)

Filiaal van Ad. Delhaize, Groentemarkt 9. Gelegen tussen de Nieuw- en de Dwarststraat. Gevelopschriften : Ad. Delhaize & Cie. Adolphe Delhaize & Cie. Luifelopschrift : General Ship Supplying. Men had ook een fiets en een stookar voor boodschappen. Let op de lantaarn aan de gevel.

Foto : De Handelsdokken (1872)

Foto genomen toen aan het Eerste Handelsdok grote werken werden uitgevoerd, waaronder het halveren van de oude Visserskreek. Links "Hôtel de la Maison Blanche", het "Wachthuis" en daarachter het "Hope Hotel". Centraal het Eerste Zeestation.

Foto : De Handelsdokken (1872)

Zicht van de werken aan het Eerste Handelsdok, gezien vanaf het Eerste Zeestation, richting de Kapellebrug. Het groot wit gebouw rechts, op de hoek van de Zuidstraat en de Keizerskaai is het "Hôtel du Nouveau Débarcadère". Het werd in 1899 afgebroken voor de bouw van het "Zeevaartcommissariaat", genaamd "Pilotage"

Foto : De Hendrik Serruyslaan (ca. 1910)

De inkom van het postgebouw, hoek Hendrik Serruyslaan en Wittenonnenstraat, wordt versierd met 4 allegorische beelden, vrouwenfiguren, die respectievelijk de Industrie, Zeevaart en Visvangst, Telefonie en Telegrafie en Post en Spoorweg voorstellen. Ze werden gebeeldhouwd door Jules Lagae. De beelden verdwenen na de Tweede Wereldoorlog, maar zijn nu te zien, na restauratie van beeldhouwer Pol Perneel, in de middenberm van de Koninginnelaan, nabij de Koninklijke Stallingen. De post werd gebouwd in 1906 naar de plannen van architect Charles De Wulf

Foto : De Hendrik Serruyslaan en de Keizerskaai, thans Vindictivelaan (1909)

Links, een gedeelte van de Hendrik Serruyslaan en rechts, een gedeelte van de Keizerskaai. Tussen deze twee huizenrijen, de Aartshertoginnestraat. Het gebouw in aanbouw, centraal, wordt het "Hotel des Thermes", in de volksmond het "Kanonhotel"

Foto : De Kaaistraat (1925)

De confectiezaak "Au Drapeau Belge" op de hoek van de Ooststraat. Deze handelszaak werd in 1893 opgericht door Alois Degraeve en was toen gelegen in de Sint-Paulusstraat nr. 46. Later werd de winkel overgebracht naar de Kerkstraat nr. 22. In 1920 verhuisde de winkel naar de Kaaistraat. Gevelopschrift : A. De Graeve. Mr Tailleur. Marine Civil Militaire. Let op het beeldje ingewerkt in de gevel boven de rechter deur ingang.

Foto : De Kaaistraat, hoek Ooststraat (1930)

De handelszaak "Au Drapeu Belge" in het nieuwe gebouw dat in 1929-1930 werd gebouwd. De confectiehandel werd toen gerund door José Degraeve die zijn vader was opgevolgd. In hetzelfde gebouw was ook de apotheek van Georges Degraeve, de broer van José, gevestigd. In 1963 werd het huis verkocht en gesloopt voor nieuwbouw. De winkel werd toen tijdelijk overgebracht naar de Kapellestraat, naast apotheek Van de Weghe. Sedert 1972 is deze zaak gelegen in de Adolf Buylstraat

Foto : De Kapellestraat (1925)

Hotel de la Marine. 37 Rue de la Chapelle, Ostende. Café - Restaurant. Vve D. Verhaeghe-Baele. Prop. Téléph. 652. - Het "Hotel de la Marine" was gelegen op de hoek van de Kapellestraat nr. 37 en de Ooststraat. Het werd uitgebaat door weduwe D. Verhaeghe-Baele. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit hotel gebruikt als hospitaal, ter verpleging van de burgerslachtoffers van de bombardementen.

Foto : De Kapellestraat (1936)

De confectiezaak "Caddy Taylors", opgericht in 1935 door Maurice Deryckere. De zaak werd verder gezet door zijn zonen Jean en André. Het huis gelegen op de hoek van de Sint-Paulusstraat, werd in 1935 gebouwd naar de plannen van archtitect Bernard Christiaens. In 1966-1967 werd de zaak uitgebreid en kwam er een nieuw gebouw.

Foto : De Keizerskaai, thans Vindictivelaan (ca. 1890)

Vooraan het tweede handelsdok. Gedeelte van de Keizerskaai tussen de vroegere Werfstraat (links) en het Onze Lieve Vrouwe College (rechts). De huizenrij links, tussen de Werfstraat en de Aartshertoginnestraat, werd rond de eeuwwisseling gesloopt voor de aanleg van de Hendrik Serruyslaan.

Foto : De Keizerskaai, thans Vindictivelaan (ca. 1890)

De Keizerskaai vanaf de Sint-Jorisstraat (links), thans Dekenijstraat. Op de voorgrond het eerste handelsdok. Het witte gebouw achter de driemaster is het "Hôtel du Nouveau Débarcadère" op de hoek met de Zuidstraat. Het werd gesloopt in 1899 voor de bouw van het Zeevaartcommissariaat, genaamd "Pilotage". Op het einde het eerste Zeestation.

Foto : De Kerkstraat (1906)

De Kerkstraat, hoek Ooststraat, richting de "Peperbusse". Op de hoek, de in 1712 gebouwde kerk van het klooster der "Zwarte Nonnen". Deze kerk, toegewijd aan de Heilige Laurentius, werd pas op 24 juni 1725 ingewijd door Monseigneur Henricus Van Susteren, bisschop van Brugge.

Foto : De Koers[en]laan, (thans Koningin Astridlaan) (1912).

Op de achtergrond "Sanatorium Maritime Saint-Vincent de Paul". Sportstraat 2. Directeur : Dokter A. Delcroix. Opgericht in 1897. De stichter Armand Delcroix, beoogde in zijn instelling het zeeklimaat en -water te combineren met revalidatietechnieken, fysiotherapie en orthopedische chirurgie. In 1910 verhuisde de instelling naar Mariakerke. Een fietser in de Koersenlaan

Foto : De Leopold II-laan (1955)

Aanleg van de Leopold II-laan als verlengstuk van de autostrade Brussel-Oostende. De laan loopt vanaf het Vuurkruisenplein tot aan het Kursaal, dwars door het Leopoldpark, een fel besproken en omstreden beslissing. Zo kwam er een aansluiting met de Leopoldlaan die vanaf februari 1956 ook Leopold II-laan werd genoemd. Links, het Gerechtshof, toen dienstdoend stadhuis, en rechts de Hendrik Serruyslaan.

Foto : De maalboot "Princesse Elisabeth" (1910)

De pakketboot "Princesse Elisabeth" werd in 1905 te water gelaten. Zij bleef in dienst tot 1931. Toen werd het schip overgemaakt aan de Zeevaartschool om te dienen als schoolschip. - We zien de "Princesse Elisabeth" die de haven van Oostende verlaat. Op het ooststaketsel, de tijseinpost. Vooraan, detail van het weststaketsel

Foto : De Nieuwpoortsesteenweg (1922)

Foto : Ch. Feys (Oostende). - Gedeelte van de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Metselaars- (links) en de Duivenhokstraat (rechts). We zien o.a. brouwerskarren getrokken door paarden van brouwerij Feys ter gelegenheid van de reclamestoet van 1922. Links "Café Middelkerke"

Foto : De oostelijke vestingen (1860)

Zicht van de oostelijke vestingen met rechts van de gracht het bastion met kanonnen en links ervan de dijk. Achter de dijk ligt de oesterput van Musin, het gebouw met plat dak centraal op de foto. Een zeilschip ligt op de kuisbank. Langs de "Quai aux Bateaux à Vapeur", de landtong naast de kuisbank, liggen enkele stoomraderpakketboten gemeerd.

Foto : De Place de la Comédie of Komedieplein, ook Schouwburgplein, thans Marie-Joséplein

In 1816 richtte Jacques Deridder een schouwburg op in een oude brouwerij gelegen op het einde van de zuidkant van de Weststraat en rechtover de eerste Westpoort. In 1845 werd de stad Oostende er eigenaar van. De beslissing een nieuwe schouwburg te bouwen in de Van Iseghemlaan had als gevolg dat het theater aan de Komedieplein verkommerde en tenslotte onder de slopershamer terechtkwam (1906-april 1907). Verdere literatuur : Het Marie-Joséplein / Jean-Marie Bekaert. In : De Plate 1993, september, nr. 7, p.212-232, ill.

Foto : De Pont à Piétons, bijgenaamd de Jeneverbrug (1875)

Deze brug over het klein strand, werd gebouwd ten gerieve van de Reddingsdienst, toen gestationneerd nabij de eerste vuurtoren. Via deze brug konden de redders zich vlugger naar het Westerstaketsel begeven. De brug kreeg de bijnaam "De Jeneverbrug" omwille van de vele bedelaars die er hun opwachting deden in de hoop wat centen te vangen voor een "jenevertje". Op de achtergrond de tweede vuurtoren op de oosteroever.

Foto : De sprotfabriek... of de andere kant van de mondaine medaille ! (1920)

De "Excelsior", of "De Sprotfabriek" was gelegen in de Sprotslop nabij de Leffingestraat. Boven : een jonge arbeidster aan het werk. Onder : groepsfoto van jonge werknemers. In de periode van de opname, meestal meisjes van den buiten, want het werk werd als minderwaardig beschouwd en lokte de Oostendse vrouwen maar weinig aan.

Foto : De St Pieterskerk (1896-1900)

Op 14 augustus 1896 brandde de Sint Pieterskerk bijna volledig af. Links, de Noodkerk, waar de erediensten werden gehouden totdat de nieuwe hoofdkerk voltooid was. Centraal, het portaal van de kerk, dat later steen voor steen zorgvuldig werd losgekapt om heropgebouwd te worden aan de zijkant van de oude toren, genaamd de Peperbusse.

Foto : De Torhoutsesteenweg (1925)

In dit gebouw, Torhoutsesteenweg nr. 17, werden vanaf 1923 twee handelszaken uitgebaat. Links een fietshandel "Velos Soleil" door G. Wittrock en rechts een groentenwinkel door G.Wittrock-Labeke. Na het overlijden van de heer Wittrock in 1929 werden beide handelszaken voortgezet door zijn weduwe.

Foto : De Torhoutsesteenweg (1965)

Het café "Mon Plaisir", gelegen op de hoek van de Torhoutsesteenweg en de Jules Peurquaetstraat. Voor en na de Eerste Wereldoorlog was er ook een danszaal met een draaiorgel gebouwd door de firma Hooghuys uit Geeraardsbergen. De danszaal werd uitgebaat tot in de jaren dertig.

Foto : De Torhoutsesteenweg (ca. 1915)

De afspanning van Camiel Brouckaert gelegen tussen de Muscar- en de Euphrosina Beernaertstraat. Ze was één van de twee, naast elkaar liggende afspanningen die in de volksmond de "Barlekoten" werden genoemd. We zien op de foto van links naar rechts : Brouckaert Maurice en Madeleine, Declerck Ida, echtegnote van Brouckaert Camiel, Brouckaert Maria en Rachel

 

Foto : De Van Iseghemlaan (1932)

De Van Iseghemlaan, gezien vanaf de Vlaanderenstraat richting klein strand. Rechts het "Hotel Providence Regina" op de hoek van de Vlaanderenstraat. Wat verder, het verhoogde "Nouvel Hotel" nu "Boulevard et Nouvel Hotel".

Foto : De Velodroomstraat (1897)

De Velodroomstraat gezien vanuit de Maria-Theresiastraat. Op de achtergrond de Koninginnelaan. De Velodroomstraat liep uit op de in 1894 aldaar aangelegde wielerbaan die na 1901 niet meer werd uitgebaat. Was in het Vlaams tot 1914, de Wielrijdersstraat. Op de voorgrond de bierkar van de  "Brasserie du Vélodrome" van Feys Frs. Rue du Vélodrome 14. Centraal de eerste "Vrije Visserijschool Sint Andreas" gesticht in 1888 door Henri Pype.  

Pagina's