Alfred Bastien en het Ijzerpanorama. - Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Memoriaal Prins Karel, Domein Raversijde (Oostende) van 20 mei tot 11 november 2001