Zoek op plaatskenmerken in lijst

Plaatskenmerk Titel Type
B162 Advertentie : Mekanieke Touw- en Garen- Nettenfabrieken Ostend Stores and Ropeworks nv, 5, Zuidstraat Oostende. - Alle benoodigheden voor zeevaart, zeevisscherij en openbare werken, specialiteit van vischnetten garnaalnetten en stroopnetten... Bibliotheek - Deelbeschrijving
B162 Advertentie : Moteurs diesel Stork, Ateliers Stork Frères et Cie. sa, Bruxelles, 23, Rue Adolphe Lavallée Bibliotheek - Deelbeschrijving
B162 Advertentie : Moteurs marins Diesel-Deutz, Valcke Frères Soc. An., Ostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B162 Advertentie : Ostende-Dover, aangename reizen tusschen België en Engeland, vier LUXEpaketbooten van 24 knoopen, 3 uren zeevaart, snel vervoer van reizigers, colli, bederfelijke waren, renpaarden, enz. Bibliotheek - Deelbeschrijving
B162 Advertentie : RA Lister en Cie, Société anonyme belge), Landen (province de Liége). - Moteurs diesel (4 temps) Lister-Ruston, réputation mondiale Bibliotheek - Deelbeschrijving
B162 Advertentie : Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil, 7, Avenue du Vindictive, Ostende, téléphone 188. - Télégraphie sans fil, téléhonie sans fil, radiogoniomètrie, sandeurs ultra-sonores... Bibliotheek - Deelbeschrijving
B162 Advertentie : Usines Carels (SEM), Dock 50, Gand. - Moteur Marin, Diesel Carels pour chalutiers, remorqueurs etc. Bibliotheek - Deelbeschrijving
B162 Officiëele lijst der visschersvaartuigen met hunne kenteekens 1933 Bibliotheek - Boek
B163 Officieele lijst der Belgische visschersvaartuigen 1947. - Bijgewerkt tot 15 december 1946 Bibliotheek - Boek
B164 Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1948. - Bijgewerkt tot 1 december 1947 Bibliotheek - Boek
B165 Dertiende jaarverslag over de zeevisscherij 1929 Bibliotheek - Boek
B166 Veertiende jaarverslag over de zeevisscherij 1930 Bibliotheek - Boek
B167 Vijftiende jaarverslag over de zeevisscherij 1931 Bibliotheek - Boek
B168 De poppen aan het dansen : honderd jaar Antwerps Volkskundemuseum : nieuwe visies op erfgoed en musea Bibliotheek - Boek
B169 Vrijwilligerswerk : wat kan, mag en moet : een concrete stand van zaken Bibliotheek - Boek
B170 Numismatiek : munten, penningen en medailles Bibliotheek - Boek
B171 Omgaan met textiel in de museumcollectie : dossier 3 Bibliotheek - Boek
B172 Officiële lijst van de Belgische zeeschepen en van de vloot van de Marine. - (Nr. 85, januari 2003) Bibliotheek - Boek
B173 Advertentie : Laat uw motortreilers bouwen door de wereldberoemde scheepsbouwwerven Jos. Boel en Zonen nv te Temsche. - Deze werven bouwden in 1936-37-38 voor Oostende alleen volgende treilers : O.269 St-Jan Berchmans... Bibliotheek - Deelbeschrijving
B173 Officieele lijst der Belgische visschersvaartuigen 1942 Bibliotheek - Boek
B174 Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2003 Bibliotheek - Boek
B175 Een hulde aan Léon Spilliaert Bibliotheek - Tijdschrift
B175 Oostende en Edmond Picard Bibliotheek - Tijdschrift
B175 Oostende gedurende de ''Belle Epoque''. - Met ill. en foto's Bibliotheek - Tijdschrift
B176 Oostende 1837-1977 : evolutie weerspiegeld in handel, nijverheid en beroepen Bibliotheek - Boek
B177 De grootvisscherij op den haring te Nieupoort Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 Garnaalvisscherij in den Westhoek Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 Het Fransch kerkhof te Nieupoort Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 Nieupoortsche haring Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 Nieupoortsche reuzenarijen. - Met foto's en literatuuropgave Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 Nieupoortsche schuitevisschers Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 O. L. Vrouw van Lombardzyde : wat er met het vermaarde beeld gedurende en na de Eerste Wereldoorlog gebeurde Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 Paling Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 Teleurgang van de Nieupoortsche kabeljauwvaart Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 Terugblik op de geschiedenis van Nieupoort : periode : ontstaan - 1792 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 Visscherij in de 12e en volgende eeuwen Bibliotheek - Deelbeschrijving
B177 Nieupoortsche geschriften : zo zag Juul Filliaert zijn Westhoek. - ( Heembibliotheek Bachten de Kupe ; 16/1980). - Met foto's Bibliotheek - Boek
B178 Oud Oostende in beeld 5 Bibliotheek - Boek
B179 Oostends oesterboek : historiek van de Oostendse oesterteelt vanaf de 18e eeuw tot op heden. - Met 34 p. ill. Bibliotheek - Boek
B180 Het openbaar vervoer aan de Belgische kust : deel 1 : Elektrische trams aan de Belgische kust : een geschiedkundig overzicht van het elektrisch trammaterieel aan de Belgische kust in de periode 1897-1997 Bibliotheek - Boek
B181 Vrije school Vuurtoren Oostende 1895-1985 Bibliotheek - Boek
B182 Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende 1842-1992 : College der Oratorianen 1653-1796 : Onze-Lieve-Vrouwecollege 1842-1992 Bibliotheek - Boek
B183 100 jaar vrije visserijschool ''Paster Pype'' Bibliotheek - Boek
B184 Geschiedenis brandweer Oostende Bibliotheek - Boek
B185 Kroniek Karel Jonckheere : Ik beleef liever een gedicht dan er één te schrijven. - Met foto's Bibliotheek - Tijdschrift
B185 Zo zingt gij:'' Over de poëzie van Karel Jonckheere. - Met ill. en foto's Bibliotheek - Tijdschrift
B185 Twee Oostendse Karels : Over Karel Jonckheere en Karel van de Woestijne Bibliotheek - Tijdschrift
B185 Karel Jonckheere, bibliografisch Bibliotheek - Tijdschrift
B186 Gemeenteverordening over het ronddolen der honden. - Vastgesteld door den gemeenteraad in zittingen van 12 februari en 12 maart 1901. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B186 Type van muilbanden aangenomen door besluit van 6 juni 1905. - Ministerie van Landbouw : Dienst der Openbare Gezondheid en der Gemeentewegen Bibliotheek - Boek
B186 Stad Oostende : Politieverordening op de baden. - Gemeenteraad van 2 juni 1903. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B186 Stad Oostende : Reglement op de bouwwerken, vastgesteld door den gemeenteraad in zitting van 14 juli 1908, en afgekondigd overeenkomstig artikel 102 der gemeentewet den 7 october 1908. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B186 Provincie West-Vlaanderen : Gemeente Steene : Algemeene politie verordenig. - Verordening van 2 januari 1903 Bibliotheek - Boek
B186 Verordening der Stedelijke Vischmijn, vastgesteld door den gemeenteraad in zitting van 19 november 1884 en gewijzigd door beraadslagingen van 1888, 1889, 1890, 1903 en 5 januari 1905. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B186 Stad Oostende : Reglement van policie nopens de zuiverheid en de gezondheid der straten en openbare plaatsen, vastgesteld door den gemeenteraad in zitting van 24 october 1871 en gewijzigd in zitting van 14 juli 1908. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B186 Stad Oostende : Tarief-reglement der verschuldigde rechten uit hoofde van gebruik van plaatsen op verschilige openbare markten en wegen. - Gemeenteraad van 12 maart 1907 en Koninklijk Besluit van 18 maart 1907. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B186 Stad Oostende : Tarief-verordening op de openbare inrichtingen van verbruik en vermakelijkheden. - Gemeenteraad van 6 april 1909 en Koninklijk Besluit van 10 oogst 1909. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B186 Stad Oostende : Politieverordening op de ongezonde woningen. - Verordening van 4 juni 1903 Bibliotheek - Boek
B186 Stad Oostende : Taks-verordening op het rondleuren. - Verordening van 3 juni 1905. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B186 Ville d'Ostende : Règlement sur l'abattoir communal. - Reglement van 10 april 1900. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B187 Uut mien hérte : levensverhalen van inwoners uit de Nieuwe Stad in Oostende Bibliotheek - Boek
B188 Raoul Servais : de tovenaar van Oostende : engagement, uitdaging, erkenning. - Met teksten in het Nederlands, het Frans en het Engels Bibliotheek - Boek
B189 Het leven staat niet stil [ DVD ] / Paul Pichonnier, met stem van Fritz Willems. - Gebroeders Pichonnier, 1939. - Nederlandstalig. - 4 min. Bibliotheek - Deelbeschrijving
B189 Poorten der natie = Les portes de la nation [ DVD ] / Henri Storck, camera : Fernand Tack en François Rents, Ned. tekst v. Karel Jonckheere gelezen door Gabriel Moortgat, muziek : C. Deliège. - Cinéma Ed. Prod., 1954. - Nederlands en Frans, 17 min. Bibliotheek - Deelbeschrijving
B189 Un siècle de traversées [ DVD ] / Gaston Vernaillen. - 1946. - Franstalig. - 15 min. (kleur) Bibliotheek - Deelbeschrijving
B189 West-Vlaams filmjournaal 99 & 151 [ DVD ] / Jean-Marie Pylyser, camera : Roger Claeys en Achiel Vanhyfte. - West-Vlaams Actualiteiten, 1982 en 1984. - Nederlanstalig. - 5 min. Bibliotheek - Deelbeschrijving
B189 Yser journaal [ DVD ] / anoniem. - Service Cinématographique de l'Armée Belge, 1919. - Titels in het Frans en het Deens. - 4 min. Bibliotheek - Deelbeschrijving
B189 Docks & dockers : 1900-1970 : De Belgische zeehavens / onder red. van Erik Martens. - (Filmarchief dvd's). - Met 1 dvd. - Teksten in het Nederlands, het Frans en het Engels Bibliotheek - Boek
B190 De zilveren gids : voor Oostendenaars die de pensioenleeftijd naderen of bereikt hebben Bibliotheek - Boek
B191 Lijst der Belgische vissersvaartuigen 1975 Bibliotheek - Boek
B192 Behoud door ontwikkeling : afwegingen tussen bouwkundig erfgoed en stadsvernieuwing Bibliotheek - Boek
B193 De vissersopstand te Oostende : augustus 1887. - Met bijlage : Oproep tot de Oostendse vissers. - Uit : Biekorf, jrg. 57, nr. 10 Bibliotheek - Boek
B194 Het Zwin : leven tussen land en zee Bibliotheek - Boek
B195 Het openbaar vervoer aan de Belgische kust : deel 2 : De Oostendse stadstram : een geschiedkundig overzicht van de uitbating van het stadstramnet te Oostende in de periode 1897-1958 Bibliotheek - Boek
B196 James Ensor : een biografie Bibliotheek - Boek
B197 De kust 2008 : Het nieuws van de kust in grote lijnen Bibliotheek - Boek
B198 Heksen onder de hamer : de gedachtenwereld van de vijftiende eeuw in ''Malleus Meleficarium''. - (Ter Cuere Cahier ; 1) Bibliotheek - Boek
B199 De wortnevels boven ''Le Lion d'Or'' klaren verder op Bibliotheek - Tijdschrift
B200 James Ensor : les bains d'Ostende Bibliotheek - Boek
B201 James Ensor : de baden van Oostende. Catalogus n.a.v. de tentoonstelling te Oostende (Venetiaanse Gaanderijen) van 8 juni tot 30 september 1996 Bibliotheek - Boek
B202 Te Kust en te Kuur : badplaatsen en kuuroorden in België (16de-20ste eeuw). Catalogus n.a.v. de tentoonstelling achtereenvolgens te Brussel, Oostende en Spa (1987-1988) Bibliotheek - Boek
B203 14/18 : een oorlog in Vlaanderen Bibliotheek - Boek
B204 Met Zicht op Zee : tweehonderd jaar bouwen aan badplaatsen in Nederland, België en Duitsland Bibliotheek - Boek
B205 Een trekschuit vol muziek : sporen van Oostends leven rond 1815-1830 : fragmenten uit Engelse gedenkschriften en brieven Bibliotheek - Boek
B206 Wegwijs in de Oostendse hukpverlening : alcoholist, behoeftig, bejaard, dakloos ... : sociale gids Bibliotheek - Boek
B207 B208 B209 Tiende verjaring van de Broederbond der Oudstrijders der 3de en 23ste Linieregimenten 1929-1939 = Dixième anniversaire de la Fraternelle des anciens combattants des 3e et 23e régiments de Ligne Bibliotheek - Boek
B210 Oostende, de memoires van een stad Bibliotheek - Boek
B211 Het Oostende van toen : een eeuw Oostende in beeld, aan de hand van oude foto's en prentkaarten Bibliotheek - Boek
B212 A536 Zusterkens der Armen : Oostende 1866-1986 Bibliotheek - Boek
B213 Een eeuw vakantie : 100 jaar toerisme in West-Vlaanderen Bibliotheek - Boek
B214 Tecnik'Hotel Expo 1973 : 15de internationale vakbeurs voor hotelindustrie, ... drank- en voedingsindustrie = etc. : brochure Bibliotheek - Boek
B215 Schrijvers aan zee Bibliotheek - Boek
B216 B217 Westvlaamse Willemsfondskunstenaars stellen ten toon : Casino Kursaal Oostende, 10-18/9-1983 : tentoonstellingscatalogus Bibliotheek - Boek
B218 B219 B220 Huizen en mensen in de Adolf Buylstraat 1604 - 1990 te Oostende Bibliotheek - Boek
B221 Fransche woorden in het dialect van Oostende : een leenwoordstudie Bibliotheek - Boek
B222 Struktuurplanning te Oostende : herwaardering van de badstad Bibliotheek - Boek
B223 Oostendse dialectbenamingen voor zeeorganismen Bibliotheek - Boek
B224 Het verzet te Oostende tijdens Wereldoorlog II : een bijdrage tot de geschiedenis van de verzetsgroeperingen in België, met een blik op hun naoorlogse ontwikkeling : verhandeling Bibliotheek - Boek
B225 B226 Affichekunst aan zee 1887-1970 : een eeuw Belgische kustaffiches : catalogus n.a.v. de tentoonstelling te Oostende (Venetiaanse Gaanderijen) van 1 juni tot 8 november 2003 Bibliotheek - Boek
B227 Prins Karel : Seigneur van Raversijde Bibliotheek - Boek
B228 B229 Oostende 14-18 : Oostende onder de Duitse bezetting Bibliotheek - Boek
B230 Oostende : archiefbeelden Bibliotheek - Boek
B231 Ostende : mémoir en images Bibliotheek - Boek
B232 Be Prepared : de merkwaardige geschiedenis van de sea-scouts in Oostende. - (Oostendse historische publicaties ; 12) Bibliotheek - Boek
B233 A556 Een kroniek van 85 jaar UCB in Zandvoorde, Oostende 1911-1996. - (Oostendse historische publicaties ; 13) Bibliotheek - Boek
B234 A532 Het gezicht van de Oostendse handelaar : studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw. - (Oostendse historische publicaties ; 11) Bibliotheek - Boek
B235 Straatnamen van Oostende van A tot Z Bibliotheek - Boek
B236 Zeilen tussen land en zee : zeilloodsboten op de Vlaamse Banken en de Westerschelde Bibliotheek - Boek
B237 B238 A562 Voor koningin geboren : Oostende : duizendjarig boegbeeld van maritiem Vlaanderen Bibliotheek - Boek
B239 De regering, het parlement en de lijn Oostende-Dover 1841-1971 Bibliotheek - Boek
B240 Oostende : stad in zicht : beelden en verhalen uit een stad aan zee Bibliotheek - Boek
B241 H.V. Wolvens : schilderijen, tekeningen, akwarellen = H.V. Wolvens : peintures, dessins, aquarelles. - Catalogus van de tentoonstelling in Atelier (Van Iseghemlaan 88, Oostende) van 21 september tot 28 oktober 1968. Bibliotheek - Boek
B242 François Musin : marineschilder 1820-1888. - Catalogus van de tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten (Oostende), van 24 september 1988 tot en met 2 januari 1989 Bibliotheek - Boek
B243 Roland Devolder. - Speciale uitgave voor Galerij Maeyaert (Wapenplein 15, Oostende). - Uttreksel van Terre d'Europe, nr. 57, december 1979 Bibliotheek - Boek
B244 André Sorel : grafisch kunstenaar Bibliotheek - Boek
B245 Maurice Schelck. - Catalogus van de tentoonstelling in Atelier (Van Iseghemlaan 88, Oostende), van 4 jumi tot 6 augustus 1970 Bibliotheek - Boek
B246 De Oostendse zeevisserij : herinneringen Bibliotheek - Boek
B247 De schorre van Lissemoris en de oude Vuurtorenwijk Bibliotheek - Boek
B248 Europa 1900. - Catalogus van de tentoonstelling in het Kursaal (Oostende), van 3 juni tot 30 september 1967 Bibliotheek - Boek
B249 Europa 1900 : schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, juwelen. - Catalogus van de tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten (Oostende), van 3 juni tot 30 september 1967 Bibliotheek - Boek
B250 Europa 1900. - Samengesteld en uitgegeven ter herinnering aan de tentoonstelling Europa 1900 Bibliotheek - Boek
B251 Guide du touriste : Ostende monumentale et pittoresque : les monuments et les édifices remarquables Bibliotheek - Boek
B252 Eléments de numismatique Ostendaise Bibliotheek - Boek
B253 De Oostendse pakuizen en de Generale Indische Compagnie. - Overdruk uit : Genootschap voor Geschiedenis : handelingen 2002, 139/1-2 Bibliotheek - Boek
B254 Circus 164 Bibliotheek - Boek
B255 Oostende, opnieuw ''Koninklijke Residentie'' ? : afbraak Chalet, bouw ''Koninklijke villa'' : 1953-1956. - Overdruk uit ''De Plate'' 2003 en 2004 Bibliotheek - Boek
B256 A588 100 jaar Volksbond Oostende 1896-1996 : terugblik op een eeuw solidaire inzet voor de medemens in een compilatie van teksten en foto's... Bibliotheek - Boek
B257 Toponymie de la Ville et de l'Arrondissement d'Ostende : l'origine des communes des environs : études des noms de lieux, villages, fermes, ruisseaux, etc. - Fotocopie van uitgave Ostende : Imprimerie-lithographie de la Cour, 1931-1932 Bibliotheek - Boek
B258 Porcelaines chinoises décorées d'Armoiries belges Bibliotheek - Boek
B259 De Belgische zeevisserij : proeve van bibliografie. - Fotocopie Bibliotheek - Boek
B260 Thee van overzee : maritieme en handelsrelaties tussen Vlaanderen en China tijdens de 18de eeuw Bibliotheek - Boek
B261 Pottenbakkerij ''Bourgoignie'' te Bredene-Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B261 Volks aardewerk in Vlaanderen Bibliotheek - Boek
B262 De Oostendse visserij Bibliotheek - Boek
B263 Liste officielle des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques. - (No 25, janvier 1942) Bibliotheek - Boek
B264 Officiële lijst der Belgische zeeschepen en van de vloot van de zeemacht. - (Nr. 55, januari 1973) Bibliotheek - Boek
B265 Officiële lijst der Belgische zeeschepen en van de vloot van de zeemacht. - (Nr. 56, januari 1974) Bibliotheek - Boek
B266 Officiële lijst der Belgische zeeschepen en van de vloot van de zeemacht. - (Nr. 57, januari 1975) Bibliotheek - Boek
B267 Officiële lijst der Belgische zeeschepen en van de vloot van de zeemacht. - (Nr. 58, januari 1976) Bibliotheek - Boek
B268 Officiële lijst der Belgische zeeschepen en van de vloot van de zeemacht. - (Nr. 60, januari 1978) Bibliotheek - Boek
B269 Officiële lijst der Belgische zeeschepen en van de vloot van de zeemacht. - (Nr. 70, januari 1988) Bibliotheek - Boek
B270 Officiële lijst der Belgische zeeschepen en van de vloot van de zeemacht. - (Nr. 73, januari 1991) Bibliotheek - Boek
B271 Officiële lijst der Belgische zeeschepen en van de vloot van de zeemacht. - (Nr. 78, januari 1996) Bibliotheek - Boek
B272 Derde jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1919. - Nederlandse en Franse tekst. - Keerdruk Bibliotheek - Boek
B273 Vierde jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1920. - Nederlandse en Franse tekst. - Keerdruk Bibliotheek - Boek
B274 Vijfde jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1921 Bibliotheek - Boek
B275 Zesde jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1922 Bibliotheek - Boek
B276 Zevende jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1923 Bibliotheek - Boek
B277 Achtste jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1924 Bibliotheek - Boek
B278 Negende jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1925 Bibliotheek - Boek
B279 Tiende jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1926 Bibliotheek - Boek
B280 Twaalfde jaarverslag over de zeevisscherij 1928 Bibliotheek - Boek
B281 Bestuurlijk jaarverslag over de zeevisscherij 1934. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B282 Bestuurlijk jaarverslag over de zeevisscherij 1935. - Nederlandse en Franse tekst. - Bijlage : Statistiek van de zeevisscherij 1935 [7 p.] Bibliotheek - Boek
B283 Bestuurlijk jaarverslag over de zeevisscherij 1936. - Nederlandse en Franse tekst. - Bijlage : Statistiek van de zeevisscherij 1936 [7 p.] Bibliotheek - Boek
B284 Bestuurlijk jaarverslag over de zeevisscherij 1938. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B285 Bestuurlijk jaarverslag over de zeevisscherij 1939. - Nederlandse en Franse tekst Bibliotheek - Boek
B300 Zonder Prinsen of Prinsessen : een bundel cursiefjes Bibliotheek - Boek
B301,B651 Silhouettes Ostendaises. - Extraites du journal ''Le Carillon'', années 1919, 1920, 1921, 1922 Bibliotheek - Boek
B302 100 jaar Vrij Onderwijs te Mariakerke 1895-1995 Bibliotheek - Boek
B304 Louis Vanden Eeckhaute (Gent, 19.01.1867-Oostende, 26.10.1940). Overdruk uit 't Beertje Bibliotheek - Boek
B304 De walvis van Oostende bezongen. Overdruk uit 't Beertje Bibliotheek - Boek
B306 Oostendse liedjes uit de verzameling van Jef Klausing Bibliotheek - Boek
B307 24 liederen over de zee, de vissers en Oostende Bibliotheek - Boek
B308 Honderd jaar sociale evolutie in het visserslied. Overdruk uit 't Beertje Bibliotheek - Boek
B309 Ach moeder, ik bemin de zee. Overdruk uit 't Beertje Bibliotheek - Boek
B310 De zes visschers van Oostende. Overdruk uit 't Beertje Bibliotheek - Boek
B311 Als de tijd van toen : Oostende tussen 1950-1960 Bibliotheek - Boek
B312 B479 De Belgische Oostkust = La Côte belge de l'Est = The Belgian Coast, eastern sector : Oostende, Breedene, Den Haan (Le Cocq), Wenduine, Blankenberge, Heist, Knokke Bibliotheek - Boek
B312 B479 Advertentie : Het Handelsblad der Kust. Koninginnelaan 52 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Garage F. Stoops. Ford. Torhousteenweg 54 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Valcke Gebroeders NV. Algemeene Ijzerhandel. 11, St. Jorisstraat Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Wwe E. Van Dessel. Moderne Verf- & Nieuwwasscherij. Stoppage. Alfons Pieterslaan 66 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Koentges. Verwerij, Nieuwwascherij. Alfons Pieterslaan 110 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Automobiles. Chrysler, Plymouth, Fargo. Nieuwpoortstwg. 639 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Ostende-Charbons & Ets G. Van Emmerik NV. Kolen. Hendrik Serruyslaan 22 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Anciens Etablissements Alleyn. Entreprises Générales d'Electricité. 22, Rue de l'Eglise Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : VKB. Verkoopkantoor van bouwstoffen. Prinses Elisabethlaan 84, Sas-Slykens Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Jean-Marie Petit. Vins & Spiriteux. 1c, Bd. Alph Pieters Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Ostende Stores & Ropeworks NV. 78, H. Serruyslaan Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : SAFCO. Bières Lamot. Rue du Polder, 3 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : La Couronne. 21, Rue de Zandvoorde Steene Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : A. Van Iseghem - De Jonghe. Vins et Liqueurs en Gros. Av. Charles Janssens, 13 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Hotel-Restaurant "L'Estuaire". 2, Promenade Albert I. Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Lucien Carlier SA. Spécialités alimentaires. Vins et Liqueurs. 18-32, rue de la Concorde Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Grande Sardinerie du Nord. Van Walleghem. Prinses Elisabethlaan 85, Slijkens-Ostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Jack Delanghe. Ijzerwaren, huishoudartikelen, stoven. Nieuwpoortsteenweg 34-72 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Entreprises Jos. Rayée & Fils. 33-37, Chaussée de Torhout Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Hotel Restaurant Reine Pédauque (ancien Mottin). 47, Rue Longue Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Ancienne maison Henri Deweert & Fils. Importation directe, Contreplaques, Isolants. Ostende, Gand Bibliotheek - Deelbeschrijving
B312 B479 Advertentie : Varden. Poisson. Minque, Ostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B313 Het Groot Oostendsch Liedtboeck : liedjes en deuntjes van, uit en over Oostende Bibliotheek - Boek
B313 De West Hinder in de grond geboord Bibliotheek - Deelbeschrijving
B314 De baden van Oostende - James Ensor, satiricus : zomertentoonstelling : persmap Bibliotheek - Boek
B315 Karel Jonckheere 85 / met bijdragen van John Gheeraert, Jean-Pierre Rycx, Henri Storck... [et al.]. - Losbladige uitg. naar aanleiding van de viering op 3 mei 1991 in het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (Oostende) Bibliotheek - Boek
B316 De ''Belgica'' 10 jaar op zee 1984-1994 Bibliotheek - Boek
B317 Oostende en zijne driejarige belegering van 1601-1604, opkomst, bloei en onderdang met de beroerten der XVIe eeuw met tekeningen, plattegronden, zichten enz. Anastatische herdruk : Oostende : Vlietinck, 1897 Bibliotheek - Boek
B318 Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen Bibliotheek - Boek
B319 Het Koninklijk Atheneum : een historisch gebouw Bibliotheek - Deelbeschrijving
B319 Stedelijke Basisschool "Albert" Bibliotheek - Deelbeschrijving

Pagina's