Erfgoed : een legaat uit het verleden met relevantie voor de toekomst. - Rede uitgesproken in de provincieraad van 6 oktober 2009