FOTO. 1 foto Toneelmaatschappij 't Zal wel moeten ...