Foto Plechtigheden. M. J. Degraeve met zijn eenheid...