Gemeenschappelijke kas voor de zeevisscherij : Algemene vergadering van 16 maart 1940 : jaarverslagen van de Beheerraad en het College der Commissarissen : Rekeningen, begrootingen, tabellen : jaar 1939. - Omslag ontbreekt