Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming Société d'Emulation. - Tijdschrift