Het derde dok : waar ooit schepen gebouwd werden. - Met 3 foto's van de scheepswerven langs de Werfkaai en de Spoorwegstraat met houten schepen in aanbouw (circa 1900)