Het steeds wijzigend stadsbeeld : Het Marie-Joséplein. - Met 3 foto's van het tramwachthuisje (circa 1908 en 1948) en een publiciteitskaart van het Bouchery gebouw