Ministerie van Verkeerswezen : Jaarboek van het personeel van de Diensten van de Secretaris-Generaal, van het Bestuur van het Vervoer, der Luchtvaart, van het Commissariaat Generaal voor Toerisme, van het Bestuur van het Zeewezen ...