Postkaart : Spooremplacement van het Zeestation (1919)

Nels. Edition J. Revyn, 14, rue du Canada, Bruxelles. - Ruines d'Ostende 1914-1918 - Pont du chemin de ver et abri souterrain. The ruins at Ostend 1914-1918 - The railway bridge and underground shelter. - Het Zeestation werd door de Duitsers niet intensief gebruikt. Na de zware schade opgelopen in 1917 werden vele delen van de metaalconstructies gesloopt en afgevoerd als schroot naar de hoogovens de de Duitse staalindustrie. De treinsporen werden, op één spoor na, opgebroken en gebruikt voor de aanleg van nieuwe en het herstel van beschadigde spoorlijnen. Op de achtergrond de Graaf de Smet de Naeyerbruggen. In : Oostende 14-18 : deel 2 / Ferdinand Gevaert en Freddy Hubrechtsen. 1996. p.147-150. Plate bib B229. - Map 029A/65

Datering: 
1919
Inventarisnummer: 
2017/0780
Plaatskenmerk: 
MAP 029 A WERELDOORLOG I