Schering en inslag : Textiel in West-Vlaanderen. - Rede uitgesproken in de provincieraad van 13 oktober 2008