Emile Bulcke: kunstschilder-beeldhouwer 1875-1963

EMILE BULCKE
KUNSTSCHILDER-BEELDHOUWER
1875-1963

van 1 april tot en met 15 oktober 2017

STADSMUSEUM - LANGESTRAAT 69 - 8400 OOSTENDE

 

De tentoonstelling werd samengesteld door onze kring met stukken uit het legaat van Emile Bulcke.

De kunstschilder en beeldhouwer Emile Bulcke werd op 20 maart 1875 in Oostende geboren.
Als jongen woonde Bulcke in de Ooststraat en was hij leerling aan het Atheneum in zijn
geboortestad. Op negenjarige leeftijd schreven zijn ouders hem in als leerling van de
Oostendse ‘Ecole Industrielle’. In de school besteedden ze vooral aandacht aan industrieel
tekenen, maar de beginselen van de tekenkunst werden er ook onderwezen.
Hier kwamen de artistieke talenten van Bulcke aan het licht.

Emile Bulcke was een eigengereide kunstenaar die tot aan zijn dood in 1963 zijn eigen weg ging.
Hij wierp zich op als portrettist, hoewel hij ook talrijke marines, landschappen en stillevens schilderde.
Voor Bulcke moest kunst steeds een element van schoonheid in de klassieke betekenis van het woord bevatten.
Daarbij week hij nooit af van het academisch realisme dat hem tijdens zijn opleiding was
bijgebracht; met zin voor een nauwgezette, haast fotografische weergave van de realiteit.
Op die manier gingen de moderne kunststromingen van het begin van de twintigste eeuw aan
Bulcke voorbij.

Bij legaat maakte Emile Bulcke na zijn dood in 1963 grote verzamelingen antiek, schilderijen van
eigen hand en ontelbare persoonlijke souvenirs over aan de Koninklijk Oostendse Heem- en
Geschiedkundige Kring De Plate. Op basis van dit legaat stelde De Plate de tentoonstelling ‘
Emile Bulcke kunstschilder 1875-1963’ samen.

De tentoonstelling, en de permanente opstelling van het Stadsmuseum, is elke eerste zondag
van de maand gratis toegankelijk voor alle inwoners van Oostende.

 

Datum tentoonstelling: 
zaterdag, 1 april, 2017 - 10:00 tot zondag, 15 oktober, 2017 - 18:00