Tot elke prijs

DE VISSERSOPSTAND VAN 24 AUGUSTUS 1887

De Oostendse vissersbevolking was tijdens de ‘belle époque’ periode arm en ongeletterd. De visser was afhankelijk van een goede vangst, werd uitgebuit door de reders en hun zeilsloepen konden niet wedijveren met de Engelse stoomsloepen. Daarbovenop verkochten de Engelse vissers hun vangsten ook in Oostende waardoor de marktprijzen daalden. Dit was één van de oorzaken van de vissersopstand van 1887. Door het harde optreden van de Burgerwacht vielen er doden en gewonden. De correctionele rechtbank van Brugge vonniste veel vissers erg streng.

De jonge aalmoezenier Hendrik Pype betekende voor de vissers een rots in de branding. Hij zorgde voor troost, voorzag onderwijs voor de kinderen van de vissersfamilies en richtte o.a. een steunfonds op voor de weduwen en wezen van de overleden vissers.

De expo wordt samengesteld met schilderijen, foto’ s en documenten uit het archief van Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate en materialen uit privécollectie. 
 

Terzelfdertijd stellen de leerlingen van de Kunstacademie aan Zee hun werken tentoon: de lagere graad, Lagere graad animatie, Middelbare graad, Griet Hutsebaut, Ginette Swerts, Martine Bosteels, Rina Vandeneede, Karine Vanden Berghe, Liliane Spegelaere en Nicole Despierreux, nemen hieraan deel.

 

Datum tentoonstelling: 
zaterdag, 11 november, 2017 - 10:00 tot zondag, 22 april, 2018 - 18:00