ADAMS (ADVIES EN DIENSTBETOON AAN MANNEN IN SCHEIDING) (SOCIO-CULTURELE VERENIGING)