ALBERTUSSTRAAT

Foto : De Albertusstraat, thans Euphrosina Beernaertstraat (ca. 1880)

De Albertusstraat ook genaamd Albertstraat (Rue Albert), sedert 1901 Euphrosina Beernaertstraat. Gedeelte gezien vanuit het Leopoldpark. Cantraal, de ketel van de gasfabriek die stond op de plaats van het huidig Gerechtshof.