Recente berichten

Type Titel Auteur Wijzigingsdatum Datum van inzending
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Politieverordening op de baden. - Gemeenteraad van 2 juni 1903. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Reglement op de bouwwerken, vastgesteld door den gemeenteraad in zitting van 14 juli 1908, en afgekondigd overeenkomstig artikel 102 der gemeentewet den 7 october 1908. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Provincie West-Vlaanderen : Gemeente Steene : Algemeene politie verordenig. - Verordening van 2 januari 1903 georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Verordening der Stedelijke Vischmijn, vastgesteld door den gemeenteraad in zitting van 19 november 1884 en gewijzigd door beraadslagingen van 1888, 1889, 1890, 1903 en 5 januari 1905. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Reglement van policie nopens de zuiverheid en de gezondheid der straten en openbare plaatsen, vastgesteld door den gemeenteraad in zitting van 24 october 1871 en gewijzigd in zitting van 14 juli 1908. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Tarief-reglement der verschuldigde rechten uit hoofde van gebruik van plaatsen op verschilige openbare markten en wegen. - Gemeenteraad van 12 maart 1907 en Koninklijk Besluit van 18 maart 1907. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Tarief-verordening op de openbare inrichtingen van verbruik en vermakelijkheden. - Gemeenteraad van 6 april 1909 en Koninklijk Besluit van 10 oogst 1909. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Politieverordening op de ongezonde woningen. - Verordening van 4 juni 1903 georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Taks-verordening op het rondleuren. - Verordening van 3 juni 1905. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Ville d'Ostende : Règlement sur l'abattoir communal. - Reglement van 10 april 1900. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Docks & dockers : 1900-1970 : De Belgische zeehavens / onder red. van Erik Martens. - (Filmarchief dvd's). - Met 1 dvd. - Teksten in het Nederlands, het Frans en het Engels georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek De zilveren gids : voor Oostendenaars die de pensioenleeftijd naderen of bereikt hebben georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Lijst der Belgische vissersvaartuigen 1975 georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Behoud door ontwikkeling : afwegingen tussen bouwkundig erfgoed en stadsvernieuwing georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Het Zwin : leven tussen land en zee georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Joodse sporen in Oostende. - Catalogus naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling te Oostende (Venetiaanse Gaanderijen) van 16 juni tot 24 september 200. - Teksten in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. - Met ill. en foto's georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Maurice Antony 1883-1983 georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Het openbaar vervoer aan de Belgische kust : deel 1 : Elektrische trams aan de Belgische kust : een geschiedkundig overzicht van het elektrisch trammaterieel aan de Belgische kust in de periode 1897-1997 georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Het openbaar vervoer aan de Belgische kust : deel 2 : De Oostendse stadstram : een geschiedkundig overzicht van de uitbating van het stadstramnet te Oostende in de periode 1897-1958 georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Vissershulde en Dag der Zeelieden : Oostende, Paasmaandag 31 maart 1997 : eucharistieviering vissers en zeelieden georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Torhouts aardewerk : tentoonstelling. - Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstellling in de feestzaal stadhuis (Torhout) van 21 juli to 8 september 1964 georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek James Ensor : een biografie georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek De kust 2008 : Het nieuws van de kust in grote lijnen georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek Heksen onder de hamer : de gedachtenwereld van de vijftiende eeuw in ''Malleus Meleficarium''. - (Ter Cuere Cahier ; 1) georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38
Bibliotheek - Boek 70 jaar den AS : AS Oostende 1911 - 1981 georges 19/04/2013 - 13:38 vr, 19/04/2013 - 13:38

Pagina's