AD. DELHAIZE (GROENTEMARKT)

Foto : De Groentemarkt (1910). Het gedeelte tussen de Nieuw- en de Dwarsstraat.

Foto 18 x 13. Van links naar rechts, "AD Delhaize & Cie", de danszaal (eerste) "Valentino", "Boulangerie Mécanique" en restaurant, pension, café "Den Hollander". De zaak werd toen uitgebaat door het echtpaar Eugène Hermé en Marie Van Batten. Later zette hun dochter de zaak verder en dit tot in 1973. In 1989 werd het gebouw samen met een aanpalend pand in de Dwarsstraat gesloopt om plaats te maken voor een handels en appartementen gebouw.

Foto : De Groentemarkt (ca.1912)

Filiaal van Ad. Delhaize, Groentemarkt 9. Gelegen tussen de Nieuw- en de Dwarststraat. Gevelopschriften : Ad. Delhaize & Cie. Adolphe Delhaize & Cie. Luifelopschrift : General Ship Supplying. Men had ook een fiets en een stookar voor boodschappen. Let op de lantaarn aan de gevel.