ALFONS PIETERSLAAN

Foto : Alfons Pieterslaan

Foto : 10 x 14 cm. De Auto Garage du Littoral en ernaast de juwelierszaak opgericht in 1922 door Oscar Delanghe en in familiebeheer tot in 1972. Beide panden moesten plaats ruimen voor het Permeke Shopping winkelcentrum. De hoofdingang van de garage was gelegen in de Torhoutsesteenweg 66. De ingang langs de Alfons Pieterslaan werd gebruikt voor de wagens die daar een vaste standplaats hadden. Zo, de speciale vorm van het winkelcentrum.

Foto : De 1-meistoet 1954

Prachtige foto van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen. Let op de kledij. Iedereen droeg toen zijn "beste kleren". Zij stappen in dichte drommen op in de 1-meistoet op de Alfons Pieterslaan. Tram 7 wacht. De eerste dame in het zwart is Amande DECKMIJN. Naast haar, zonder hoed en eveneens in het zwart is haar zuster Irma DECKMIJN.

Foto : De Afons Pieterslaan (1912)

Estaminet "In de Wederkomst", gelegen op de hoek van de Alfons Pieterslaan en de Sint-Peterburgstraat, nu Leon Spilliaertstraat. Uitgebaat door Leonce Dewulf, die ook metser en plafonneur was. De Zuidlaan werd vanaf 31 mei 1912 omgedoopt in Alfons Pieterslaan. De tram had daar waaarschijnlijk een halte. Het bord aan de lantaarnpaal met : Arrêt facultatif. Stilstand op vraag.

Foto : De Alfons Pieterslaan, hoek Ieperstraat (1925)

Samenwerkende Maatschappij SEO. Société Coopérative SEO. Hoofdlokaal II - Local principal II. Ostende. - Het SEO gebouw Ieperstraat 14, hoek Alfons Pieterslaan. Gebouwd naar de plannen van architect Louis Poupaert en ingehuldigd op 2 oktober 1921. Op het gelijkvloers werd een café uitgebaat, in de volksmond "De Bierco" genaamd. Het gebouw werd gesloopt in de periode 1975-1976. 

Foto : Hoek Alfons Pieterslaan en Léon Spilliaertstraat

Zuivelwinkel Charles TURLOOT hoek van de Alfons Pieterslaan, 29 en de Léon Spilliaertstraat. Art-decogetint handels- en appartementsgebouw uit het interbellum. In dit pand was later gedurende lange tijd de optiekwinkel Halewyck gevestigd. Het gebouw zal nu (2011) gerestaureerd worden en is sedert 2014 Brasserie "Léon Spilliaert".

Foto : Pastoor Joseph DE VISCHERE

Ter gelegenheid van de intronisatie of inhaling van Joseph DE VISCHERE, de nieuwe parochiepastoor voor Sint Jozef, passeert de processie de kerkelijke hoogwaardigheids bekleders aan het klooster van de Josefienen in de Alfons Pieterslaan. Uiterst links staat de "Suisse" of de kerkpolitieagent Frans DEVOS. Naast de nieuwe pastoor, deken René BUTAYE.

Foto Antony

Foto 24 x 30. Hoek Alfons Pieterslaan en Ieperstraat . Hoofdlokaal II van de S.E.O. Het gebouw werd gebouwd tussen 1920 en 1921 naar de plannen van architect Louis Poupaert in samenwerking met Leon Van Couillie en werd ingehuldigd op 02-10-1921.Op de gelijkvloerse verdieping werd een café uitgebaat "De Bierco" . Het gebouw werd tussen 1975 en 1976 gesloopt.

Postkaart : SEO gebouw Ieperstraat 14, hoek Alfons Pieterslaan

Samenwerkende Maatschappij SEO. Hoofdlokaal II. Société Coopérative SEO. Local principal II. Ostende. - Hoofdlokaal 2, gebouwd naar de plannen van architect Louis Poupaert. Ingehuldigd op 2 oktober 1921. Op het gelijkvloers was het café, in de volksmond de "Bierco". Vooraan de Alfons Pieterslaan. Links op de hoek, brievenbus. - Map 041C/63c

Verhuizing vlekkeloos verlopen : lokale politiediensten operationeel vanuit voormalige rijkswachtkazerne. - Met 2 foto's

2 foto's : (1) Eddy Dupuis (hoofdcommissaris), Jean Vandecasteele (burgemeester), Bart Bronders (schepen, Guido De Greef, Daniël Deschacht en (2) Johan Marchand, Eddy Dupuis, Jean Vandecasteele en Guido De Greef in het dispatching centrum aan de Alfons Pieterslaan

Auteurs: