BREYDELSTRAAT

Foto : Het Wapenplein en het Stadhuis (1895)

In 1895 kreeg het stadhuis een nieuwe toren. Deze werken werden uitgevoerd door aannemer Léon Pannier. De beiaard in deze toren bevatte 40 klokken. Het eerste beiaardconcert werd op 12 januari 1896 uitgevoerd door beiaardier M. Denyn uit Mechelen. Links, de Kerkstraat, met op de hoek met de Breydelstraat het "Hôtel de la Grande Bourse".