CAFES

Foto : Café Oscar Lus - Marie Lisabeth in de Bonenstraat 3

Foto z/w 15 x10. "Café Oscar Lus - Marie Lisabeth, Bonenstraat 3" (Norbert Hostyn). "Het kleine meisje links is Antoinette Calcoen en naast haar, haar grootmoeder Leonia Vanwulpen. In de deuropening Oscar Lus en zijn echtgenote Maria Lisabeth. De twee kinderen rechts zijn onbekend" (Marcel Calcoen). "De datering is hoogst zeker voor de Eerste Wereldoorlog. Gezien de leeftijd van het meisje links en het feit dat Oscar Lus en zijn echtgenote een tweede kind kregen Fanny Lus, geboren te Blackpool 03/09/1915.

Foto : De Adolf Buylstraat, hoek Christinastraat (1935)

De "Brasserie Flamande", toen uitgebaat door de heer Ch. Devisscher. Na zijn dood werd de zaak verder gezet door zijn weduwe Amanda Rynaert, beter gekend als "Madam Moustache". Deze brasserie was een trekpleister voor de Britse toeristen omwille van de sing songs.

Foto : De Afons Pieterslaan (1912)

Estaminet "In de Wederkomst", gelegen op de hoek van de Alfons Pieterslaan en de Sint-Peterburgstraat, nu Leon Spilliaertstraat. Uitgebaat door Leonce Dewulf, die ook metser en plafonneur was. De Zuidlaan werd vanaf 31 mei 1912 omgedoopt in Alfons Pieterslaan. De tram had daar waaarschijnlijk een halte. Het bord aan de lantaarnpaal met : Arrêt facultatif. Stilstand op vraag.

Foto : De Nieuwpoortsesteenweg (1922)

Foto : Ch. Feys (Oostende). - Gedeelte van de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Metselaars- (links) en de Duivenhokstraat (rechts). We zien o.a. brouwerskarren getrokken door paarden van brouwerij Feys ter gelegenheid van de reclamestoet van 1922. Links "Café Middelkerke"

Foto : De Torhoutsesteenweg (1965)

Het café "Mon Plaisir", gelegen op de hoek van de Torhoutsesteenweg en de Jules Peurquaetstraat. Voor en na de Eerste Wereldoorlog was er ook een danszaal met een draaiorgel gebouwd door de firma Hooghuys uit Geeraardsbergen. De danszaal werd uitgebaat tot in de jaren dertig.

Foto : De Vindictivelaan (1926)

Huizenrij gelegen tussen de Zuidstraat, links, en het Sint Petrus en Paulusplein, rechts. We zien van links naar rechts : Café "Rust der Visschers", café "'t Nieuw Wit Huis (A Driesmans Kallemin), Café "De Zilveren Kroon", "Agence Continentale Anglaise", "Agence Southern Railway of England".

Foto : Eerste Wereldoorlog. Mijnplein (1918)

Formaat : 8,5 x 12,5 cm. - Obus tombé le 21-3-18. Place de la Vieille Minque. Trois morts. - Bij de beschieting van 21 maart van het Mijnplein, of de Oude Mijnplaats vielen er drie dodelijke slachtoffers : Ghewy Marie-Louise, Ghewy Maximilien Arthur en Deboutte Pierre Jacques. Links, "Café au Shah de Perse", Louis Dentant-Vanhoeck. Rechts "Café Ons Huis". - Merkwaardig aan deze foto is dat de Franstalige opschriften : "Café au Shah de Perse chez" en "Café" van Ons Huis zijn overschilderd.

Foto : Het Eerste Handelsdok (ca. 1890)

Het eerste handelsdok, met links een gedeelte van het stapelhuis van de stad Oostende, de estaminets "De Koophandel" en "In 't Vuurschip". Rechts, het eerste politiebureau van de wijk Hazegras. Dit was ook een gedeelte van de Keizerskaai, na 1912 verandert in Stapelhuiskaai en nu Leopold III-laan.

Foto : Het Hazegras

Foto 15 x 12.5. Algemeen zich op het Hazegras. Rechts het tweede spoorwegstation (Oostende-Stad), gelegen aan de Vandersweepplaats, nu Ernest Feysplein. De gebouwen gelegen aan de Keizerskaai ten zuiden van het eerste handelsdok zijn, van links naar rechts, de cafés "De Koophandel" en "In 't Vuurschip" en het oud politiekantoortje.

Foto : Het Hazegras (1960)

Collage van de Brigantijnenstraat, met op foto (2) een gedeelte van de Vrijhavenstraat. Vrachtwagen van de firma "Buitoni". Foto (1) : het linker huizenblok werd gesloopt om plaats te maken voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De rest van de Brigantijnen- alsook  de Polderstraat verdwenen in 1979 uit het stadsbeeld. Thans staat daar een Administratief Centrum.

Foto : Het Sint Petrus en Paulusplein (1911)

Ostende. Nouvelle Eglise et Rue du Quai. De Sint Petrus en Pauluskerk. Edit. Epse Emile Velle-Legein. Van rechts naar links : Het "Hôtel Au Nouveau Passage", met gevelopschrift : Cafe Restaurant en luifelopschrift : Bière Blonde. Bruges. Ernaast "Café au Progrès", met gevelopschrift J. Goetghebuer. Dan "Estaminet De Koophandel" en "Au Grand Café du Midi"

Foto : Hotel Café du "Pélican". Aartshertoginnestraat 2, Oostende

Formaat : 12 x 8,5 cm. Gelegen op de hoek met de Wittenonnenstraat (links). Nu, 2017, "Pelican Inn". Luifelopschrift : Café du Pelican. Rodenbach's Bier. Gevelopschrift Wittenonnenstraat : Hotel Café du Pélican. Gevelopschrift Aartshertoginnestraat : Bières Imperial. Stella Artois.  - Map 041C/77a

Foto : Interieur van volkscafé

Foto in kader : Formaat : 35 x 42 cm. Ex inventarisnummer 1835/77B. "Centraal achter de tapkast : Edward Pieters, beter bekend als "Swaansels". Links van hem zijn zuster Hélène en zijn nicht Sylvie. Rechts van hem zijn nicht Céline. Achteraan rechts de orgeldraaier "Kootsje". Telkens wanneer Sylvie en Celine genoeg duiten van de vissers hadden opgehaald riepen ze : "Kootsje, droaj mo, 't is zjuuste". Uit : De Oostendse visserij / Roland Desnerck. 1986. p.120-122. Plate Bib B262

Foto : Le trésor d'Ostende = De schat van Oostende = Treasure of Ostende (1955)

Foto : 17 x 12 cm. - Uit de fictiefilm voor kinderen van Henri Storck uit 1955. In opdracht van de Stad Oostende. We zien de Visserskaai, met vissers die bezig zijn met het herstellen van visnetten. Links, een rek met droogvis en op het einde links, het Vissersplein

Foto : Ostende Phare (Vuurtorenwijk) (1910)

Ostende. Le Phare. Links met gekanteeld torentje, het huis van weduwe Surveillant. Op de hoek met de Blankenbergestraat, met toentje, de estaminet van Pol Vanloo-Metsu. Achter het groepje inwoners ligt de Marinestraat

Foto : Sint-Sebastiaanstraat

Foto 10 x 15. Huis in de Sint Sebastiaanstraat naast de hoek met de Hendrik Serruyslaan. Het hoekpand, hier gesloopt, voorheen "Hotel Flandria" maakt plaats voor Residentie "Le Neuilly" en de winkel "Deweert Sport" in de Hendrik Serruyslaan en enkele andere handelszaken. Café "St Antoine" is men bezig met herstellen. Uithangbord voor de bieren "Ekla". Over de winkel Deweert-Sport :  "De bouwpromotor van de nieuwbouw was Gentenaar Jacques Viteux en garagist. Eerst verdeler van het merk Studebaker en later Mercedes.

Foto : Visserskaai

Foto (kopie) : 30 x 20 cm. - De Visserskaai in de winter in het Interbellum. Viskarren en vissersvaartuigen onder de sneeuw. Vooraan het Schuildok, met twee vissersvaaruitgen. Op de achtergrond, de Visserskaai tussen het Vissersplein en de Nieuwstraat, met het café van het echtpaar J. Corveleyn-Pavi, Café-Restaurant Au Nouveau Phare, speelgoed-drank-tabakswinkel Wed R. Demoor-Verhulst, Café Fryat en Café Lusitania. "In het Schuildok zien we onder voorbehoud de O.7 "August Charlotte" gezonken bij een aanvaring  op 13 januari 1934" (Georges Van Duyvenboden)

Foto Antony

Foto 24 x 30. Hoek Alfons Pieterslaan en Ieperstraat . Hoofdlokaal II van de S.E.O. Het gebouw werd gebouwd tussen 1920 en 1921 naar de plannen van architect Louis Poupaert in samenwerking met Leon Van Couillie en werd ingehuldigd op 02-10-1921.Op de gelijkvloerse verdieping werd een café uitgebaat "De Bierco" . Het gebouw werd tussen 1975 en 1976 gesloopt.

Postkaart (kopie) : Vandersweepplaats, nu Ernest Feysplein

Foto kopie van postkaart 14.5 x 10.5. Place Van der Zweep et station du tram. Inspelend op de stationsfunctie, huizenrij gebouwd in de neo-Vlaamse renaissancestijl in de periode 1901-1909 door verschillende architecten o.a. : op de achtergrond het politiekantoor met hoektorentje naar ontwerp van Gustaaf Vandamme, afgebroken in 1955 voor de aanleg van de Leopold III-laan. Van architect Achille-Emile Raoux, de gebouwen Vandersweepplaats nr.5, "Direction & Bureaux Tramway Electrique" en nr.6 "Hôtel de l'Avenir".

Postkaart : Langestraat 22. "Café Des Sports"

Café des Sports Laureins-De Ceuninck 22 rue Lonque Ostende Tel 71080 Ouvert jour et nuit Spécialités Soupe à l'onion, Spagett, Tête de veau,  Anguilles au vert. -  "In Café des Sports" was ook een een supporterslokaal van KVGO voetbal, nl. "Ostende Sportif". Een club met ongeveer 300 leden. Het was een café dat nooit sloot. Toen de uitbaters in 1940 wilden vluchten, wist er zelfs niemand de sleutel te vinden. Die had men in jaren niet meer nodig gehad. Voor Paula en Henri was de uitbater een zekere Mignolet geweest en na hem Pierre en Marietje Laureins.

Postkaart : Handelsdokken

Postkaart : Ed. V.G. 42 avenue du midi, Bruxelles (Victor Grégoire). Ostende - Le port. Het Zeevaartcommissariaat op de hoek van de Keizerskaai en de Zuidstraat. Café de Roubaix. Vissersvaartuigen in het eerste handelsdok, o.a. de O.88 Bernard, een stoomtreiler van de nv "Pêcheries à Vapeur" of "Rederij Bauwens". Rechts op de achtergrond het oude Zeestation.

Postkaart : Handelsdokken

Postkaart : L.L. Brux., nr. 20. (Lagaert). Ostende - Les Bassins. Vissersvaartuigen van o.a. de nv "Pêcheries à Vapeur" of "Rederij Bauwens" aangemeerd aan de Keizerskaai, vanaf 1919 Vindictivelaan. Het gebouw met torentje is het Zeevaartcommissariaat of in de volksmond de "Pilotage", gelegen hoek Keizerskaai en Zuidstraat. Links café restaurant "North Star" op de hoek Keizerskaai en Sint-Joristraat.

Postkaart : SEO gebouw Ieperstraat 14, hoek Alfons Pieterslaan

Samenwerkende Maatschappij SEO. Hoofdlokaal II. Société Coopérative SEO. Local principal II. Ostende. - Hoofdlokaal 2, gebouwd naar de plannen van architect Louis Poupaert. Ingehuldigd op 2 oktober 1921. Op het gelijkvloers was het café, in de volksmond de "Bierco". Vooraan de Alfons Pieterslaan. Links op de hoek, brievenbus. - Map 041C/63c

Postkaart : Vissersboten in het Schuildok, nu Montgomerydok

Postkaart : Carte Lux Belgique, nr. 837n. Ostende - Coin du port des bâteaux de pêche. Op de achtergrond, rechts, de eerste vuurtoren, genaamd "De Vlaggestok" en ervoor het gebouw van de reddingsdienst, in de volksmond "De Permerensje". Met zicht op de Visserskaai en vooraan garnaalsloepen in het Schuildok.

Postkaart : Visserskaai

Postkaart  : Le Bon, éditeur, Ostende. nr. 106. Ostende - Quai des Pêcheurs. Rechts het gebouw van de reddingsdienst, in de volksmond "De Permerensje". In 1912 werd dit gebouw met één verdieping verhoogd. Links de eerste vuurtoren, in de volksmond "De Vlaggestok". Vooraan het Schuildok en op de achtergrond de Visserskaai met zijn talrijke cafés.