CASINO-KURSAAL ; FOTO'S

Foto : Adolf VAN GLABBEKE

Uitreiking van de belgische Feminaprijs in het Kursaal.Op de derde rij van links naar rechts mevrouw VAN GLABBEKE, onbekend, Gouverneur provincie West-Vlaanderen van OUTRYVE d'YDEWALLE en zijn echtgenote, burgemeester Adolf VAN GLABBEKE , schepen Kamiel DEHOUCK, op de vierde rij tweede van links Marie-Jozef PORTA, gemeenteraadslid. Vooraan op de eerste rij de heer en mevrouw Aimé BOUCHE-Margareta CEUNIS, controleur van het Kadaster.

Foto : De Lustige Zigomars voor het Kursaal.

Zwart/wit foto Antony, zonder nummer. Formaat : 23 x 29,5 cm. Groepsfoto van de filantropische folkloregroep "De Lustige Zigomars" voor het Kursaal. Mooie architecturale details van het Kursaal zichtbaar. Norbert Hostyn in : De Plate, 2005, p. 275. Getekend onder rechts Antony d'Ypres.

Foto : Huldiging in het Casino-Kursaal

Zicht op zaal tijdens een huldiging in het Casino- Kursaal. Aan de tafel vooraan rechts zit burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en schepen Maurice QUAGHEBEUR, aan de tafel ernaast Jan PIERS toekomstig burgemeester en zijn echtgenote.

Foto : Lentefeest van de vrijzinnige jeugd. 1963

Lentefeest van de vrijzinnige jeugd in het Kursaal. Vooraan, schepen Alfons LARIDON, rechts achteraan, schepen Raymond MIROIR. De kaalhoofdige man is Jan DUFOUR, uiterst links Roland BENS, achteraan ook Edgard MASSCHALCK, gemeenteraadslid en hoofdinspecteur lager onderwijs