FEESTEN

Affiche : Het 11 juli komitee. Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Oostende. 8-9 en 11/06/1995

Formaat: 64 x 45 cm. 8juli : Bezinningsplechteheid en algemeen Nederlandse zitting. 9juli : 11juli concert. 11juli : Euchristieviering, 11juli maal, marktanimatie, avondfeest Vlaamse gemeenschap, ...

 

Stad Antwerpen Feesten der 30ste Verjaring der Geb...

Stad Antwerpen Feesten der 30ste Verjaring der Geboorte van
Ant. Van Dyck. Augustus 1899
Druk:Ets. Ratinckx Frères Antwerpen. Deze affiche zou gedrukt
zijn op 4. 000 ex. in 5 verschillende talen. Getekend Alfr. Van
Neste. (3m x 1,68cm in 3 delen) Bibliografie: Art et Critique
juin 1899. De Violier, Aout 1899,P 99 en Malhotra'Das Frühe
Plakat' Band II 1979 n° 1101

Trefwoorden: