FIETSEN

Foto : De Groentemarkt (ca.1912)

Filiaal van Ad. Delhaize, Groentemarkt 9. Gelegen tussen de Nieuw- en de Dwarststraat. Gevelopschriften : Ad. Delhaize & Cie. Adolphe Delhaize & Cie. Luifelopschrift : General Ship Supplying. Men had ook een fiets en een stookar voor boodschappen. Let op de lantaarn aan de gevel.

Postkaart : Pakketboot "Princesse Elisabeth" in de havengeul van Oostende

Nels. Série 13, N° 80. - Ostende - L'Estacade et le rentrée de la Malle. - De pakketboot "Princesse Elisabeth" verlaat de haven van Oostende. Links, het weststaketsel en rechts, het ooststaketsel met de tijseinpost

Postkaart : Sint Petrus- en Pauluskerk

Nels. Ostende - Cathédrale S.S. Pierre et Paul et Monument aux Militaires et Civils tombés pour la Patrie. - Het Sint Petrus en Paulusplein, met in het midden het oorlogssmonument voor alle oorlogslachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Links, detail van "Café 't Waterhuis" en rechts, detail "Hotel Shakespeare". - Map 041C/63a