GEBOUWEN

Ets : Ex-libris: view of Ostend

Originele ex-libris ca. 1870 Op deze ets is de "Cercle du Phare" te zien. Het was een houten gebouw in eclectische stil dat rondom de oude vuurtoren op de dijk was opgericht. Westelijk van de Cercle du Phare was het Pavillon Royal, een luxe badhuis. De oude vuurtoren verdween kort na de Wereldoorlog II. Op die plaats werd het Zeeliedenmonument opgericht.  

Foto : Eerste steenlegging gerechtshof

Foto 24 x 18.
Eerste steenlegging gerechtshof. De heer Jules Peurquaet schepen van openbare werken spreekt zijn rede uit. "Op 11 september 1938 werd deze steen gelegd door August Balthazar, minister van openbare werken, in aanwezigheid van Hendrik Baels, gouverneur van West-Vlaanderen, E. Moreaux, burgemeester en de schepenen E. Vroome, J. Peurquaet, F. Edebau, E. Van Glabbeke en stadssecretaris M. Surmont."
 

Foto : Huis Kaaistraat van de Zwartzusters van Bethel

8 Foto's 14x9. Kaaistraat, Het Sinte Monica moederhuis van de Zwartzusters van Bethel. Zie Van Caillie nr 4 169. In 1860 kopen de zusters dit herenhuis in de Kaaistraat. In 1878 kopen zij ook het aanpalend pand voor de dagelijkse consultatie van behoeftige mensen. In 1956 verkopen ze hun klooster en ex-materniteit aan het Sint-Andreaslyceum.

Foto : Koninklijk Lyceum

Foto 13 x 18.
Koninklijk Lyceum. Hendrik Serruyslaan 28. In 1910 besluit de stad op de plaats van de voormalige gevangenis een stedelijke, betalende meisjesschool op te richten naar ontwerp van stadsarchitect A. Raoux (Oostende). De aanbesteding vindt plaats in 1914. De uitvoering wordt door de Eerste Wereldoorlog verdaagd tot 1921-1922 en gebeurt door aannemer Smis-Damman. Neoclassicistisch getint breedhuis.

Foto : Oud Weeshuis Langestraat 87

Foto 11 x 18.
Langestraat 87 : oud weeshuis "L'Abri Marie Elisabeth". Vanaf 1958 tehuis "Marie de Hemptinne". Marie de Hemptinne (geboren Marie Morren) (1865-1957), was gehuwd met Louis de Hemptinne (1855-1913). Zij was de weldoenster van het weeshuis van de "Dochters der Liefde" en schonk in haar testament een van haar huizen gelegen op de Albert I Promenade.

Foto : Sanatorium Sint Vincentius à Paulo. De zij- en achtergevel. Raversijdestraat

Zij- en achtergevel van het sanatorium Sint Vincentius à Paulo (Instituut Delcroix). Het instituut werd bestuurd door de Dochters der Liefde van Vincentius à Paulo tot 1969. Foto genomen uit de richting van de Raversijdestraat.

Foto : Sanatorium Sint Vincentius à Paulo. Zeedijk Mariakerke

Het Instituut Delcroix, het huidig B.Z.I.O. (Belgisch Zee Instituut voor Orthopedie), op de Zeedijk te Mariakerke. De instelling opgericht in 1897 in de Sportstraat door Armand Delcroix, verhuisde in 1910 naar de Zeedijk te Mariakerke. Armands zoon Eduard zette als orthopedisch chirurg het werk van zijn vader voort. Hij liet in 1924 naast het sanatorium het "Hydro-instituut" optrekken, een orthopedisch ziekenhuis met een zeewaterzwembad. We zien het sanatorium heropgebouwd, want het overleefde de Tweede Wereldoorlog niet, en in 1956 heropend.

Foto : Sint-Sebastiaanstraat

Foto 10 x 15. Huis in de Sint Sebastiaanstraat naast de hoek met de Hendrik Serruyslaan. Het hoekpand, hier gesloopt, voorheen "Hotel Flandria" maakt plaats voor Residentie "Le Neuilly" en de winkel "Deweert Sport" in de Hendrik Serruyslaan en enkele andere handelszaken. Café "St Antoine" is men bezig met herstellen. Uithangbord voor de bieren "Ekla". Over de winkel Deweert-Sport :  "De bouwpromotor van de nieuwbouw was Gentenaar Jacques Viteux en garagist. Eerst verdeler van het merk Studebaker en later Mercedes.

Foto : Zeevaartschool of Staatsmarineschool

Foto : 22 x 17 cm. Voormalige Staatsmarineschool, Slijkensesteenweg 2-4. Gebouwd in de internationaal "moderne stijl" naar ontwerp van architect P. Verbruggen uit Brussel. Ca. 1995 sluit de school tengevolge van de afnemende belangstelling voor het zeemanschap. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002. Thans in gebruik door het Havenbedrijf Oostende

Foto gebouwen

Foto 24 x 18.
Hotel Iridia nu Royal Astrid hoek Koninginnelaan - Koningin Astridlaan - Wellingtonstraat
Het hotel Royal Astrid werd opgericht in 1969 met de intentie een rusthuis op te richten voor rijke bejaarden.
Na enkele jaren werd het hotel overgenomen door Vanbiervliet.
In 1982 werd de Royal Astrid overgenomen door de sociale voorzorg door de socialistische partij om een kuurcentrum op te richten
Het hotel werd uitgebreid en het nieuw gebouw kreeg de naam IRIDIA THALASSA.

Foto Langestraat

Foto 12.5 x 19? (kopie).
Hoek Louisastraat Langestraat Grand Hotel Fontaine verbouwd voor meubel en decoratiezaak Dovid nu Ostend parking.
Linker deel Louisastraat verbouwd tot afzonderlijk hotel en later verbouwd tot een appartementen.
De tuin van het hotel uitgevend in de Vlaanderenstraat werd door de toenmalige eigenaar Senave de cinéma Forum gebouwd

Pagina's