HEEMKUNDIGE KRING DE PLATE ; BEZIT

Embleem : Concordia Maatschappij

Embleem van boogschuttersgilde Concordia. De maatschappij werd op 2 juni opgericht te Oostende door Jacques Selis.

Johannes de Doper, als asceet in de woestijn gehuld in een kemelgaren kleed. Links het lam en rechts de kruisstaf met wit rode wimpel. De heilige is gezeten op een rots.

Het embleem is ruitvormig.

Ets : Ex-libris: view of Ostend

Originele ex-libris ca. 1870 Op deze ets is de "Cercle du Phare" te zien. Het was een houten gebouw in eclectische stil dat rondom de oude vuurtoren op de dijk was opgericht. Westelijk van de Cercle du Phare was het Pavillon Royal, een luxe badhuis. De oude vuurtoren verdween kort na de Wereldoorlog II. Op die plaats werd het Zeeliedenmonument opgericht.  

Schilderij : Portret van commisaris Maurice Seys

Een portret van commissaris Maurice Seys in officiele tenue. Geboren te Oostende in 1898, overleden in het exterminatiekamp Ellerich in 1945.
Hij was commissaris van 1939 tot 1944. Hij moderniseerde het politiekorps met een vaste motorbrigade en dienstfietsen om de gebruikelijke patrouilles te vergemakkelen. In de volsmond de “Vliegen pliche” genoemd.

Ingekaderd

Schilderij : Raderstoomboot Chemin de Fer later Diamant

Het vaartuig werd gebouwd op de scheepswerf van Ditchburn and Mare in Blackwall.
Begin 1846 werd de eerste Belgische pakketboot “Chemin de Fer” aan de staat afgeleverd. Het werd door de Belgische Koninklijke Marine door commandant Claeys naar Oostende gebracht.

Later in 1852 zou de naam veranderd worden in Diamant.

Ingekaderd

Schilderij : Straat zonder Einde

 

Zicht op Straat zonder Einde en hoek Vissersplein. Rechts op de hoek zie je Estimanet by… Voor de deur van het café vrouw met kind. Op het einde van de straat gebouw met rode poort distillerie A. Pede

Halverwege aan de rechterkant zit een een vrouw netten te breien of te herstellen. Verderop een vrouw in haar deurgat en aan de overkant een man op een stoel.

Ingekaderd