KAREL JANSSENSLAAN

Advertentie : De Bank Crédit Ostendais - Oostendse Kredietbank. Karel Janssenslaan 1, Oostende

Gesticht in 1887. houdt zich ter uwer beschikking voor al uw bankbewerkingen, nl. : Openen van zicht- of termijnrekeningen en depositoboekjes aan een voordelige rentevoet. Leningen van gelden voor handels- en private doeleinden. Financiëringen van auto's. Wissel- en beursverhandelingen. Verhuren van brandkasten, enz. Alle inlichtingen worden gratis verstrekt.