KINDERWAGENS

Foto : Het staketsel (ca. 1910)

Het einde van het Weststaketsel. Rechts, met een kruisnet en geduld kon je proberen een krab, wat garnalen of een kleine vis te vangen. Het café-paviljoen met reclamebord voor "Deware's Whisky". Een mevrouw met kinderwagen. Oostende in de Belle Epoque.

Postkaart : Leopoldpark

Neurdein. ND Phot, N° 118. - Ostende - Parc Léopold, le Pont et le Pavillion Royal. Leopold Park, the Bridge and the Royal Pavilion. - Het paviljoentje gebouwd rond een artesische put als "Pavillon Royal" en later in "Trinkhall" herdoopt, en afgebroken in 1960. Met het luchtbrugje dat de verbinding tussen de Trinkhall en de fontein mogelijk maakte. Ook afgebroken in 1960.

Postkaart : Zeedijk

Postkaart Nels serie Oostende nr 28. Digue est. De Zeedijk vanaf de Kursaal-Oosthelling richting havengeul. Rechts het "Hotel Royal Belge" en ernaast het "Hotel de Belle Vue". "Schoon" volk op den dijk tijdens hun middagwandeling. Let op die stijlvolle kinderwagen en lantaarn. Het gedeelte van de Zeedijk tussen de Langestraat en de Koninginnelaan kreeg eind 1934 de naam Albert I-promenade. Dit naar aanleiding van het tragisch overlijden op 17 februari van koning Albert I