KONINKLIJKE SCHOUWBURG (VAN ISEGHEMLAAN)

De programmatie in de Koninklijke Schouwburg van Oostende in de periode 1950 - 1965

Verhandeling voorgelegd aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen, Optie Theater-Wetenschappen, voor het verkrijgen van de graad van Licentiaat. Universiteit Gent. Academiejaar 1998 - 1999. Promotor : Prof. Dr. Jaak Van Schoor.

Foto : Maurice De Busschere

Frits CONTENT, voorzitter van het "Conservatoriumtoneel" overhandigt een afscheidscadeau aan Maurice DE BUSSCHERE, inspecteur van de Schouwburg. Tussen hen in mevrouw DE BUSSCHERE. Links staat John HERMANS, gemeenteraadslid en journalist. Ook aanwezig de heren O. DEFOOR en DIERICKX.

Foto : Pastoor-deken Joseph-Leo DESMET

Pastoor-deken Joseph-Leo DESMET, houdt een toespraak voor kerkelijke en burgerlijke notabelen in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan). Links een jonge Jan PIERS, de latere burgemeester, onbekende en Hendrik SERRUYS, toenmalig burgemeester.

Ostende et la "Belle Epoque" (52)

Ouverture du Théâtre royal. - L'eau potable. - Catastrophe maritime. - Naissance princière à Ostende.

Prinses Marie José van België werd geboren op 4 augustus 1906 in villa Osterrieth, Northlaan 1, Oostende. - Plechtige opening van de Koninklijke Schouwburg in de Van Iseghemlaan op 7 juli 1907.

Auteurs: