OOSTENDE DOVER LIJN

De Oostende - Doverlijn 1846 - 1997 : van het zeewezen tot de RMT [DVD-VIDEO]

Met mondelinge getuigenissen van: August Goethals, Yvan Broux, Eddy Lannoo, Georges Billet, Raoul Servais, Norbert Christiaen, Raph. Monteny, Arne Pyson, Marcel Vancampenhout, Roger Jonckheere, Luc Antoine, Daniel Belpaeme, Roland Caestecker, Freddy Deckmyn, Roland Craeye, Ranky Deblock en Rudi Vanagt

Auteurs: 

Foto (kopie) : Raderstoomboot "Prince Baudouin"

Foto : 15 x 9 cm. - De raderstoomboot "Prince Baudouin" gemeerd aan de "Débarcadère" of Pakketbotenkaai, nabij het eerste Zeestation. In dienst van 1872 tot 1892. We zien op de achtergrond de Sint-Pieterskerk.

Foto : Carferry "Roi Baudouin" in volle zee

Het schip was ingericht met een veranda-bar, wisselkantoor, restaurant, snack-bar en een winkel waar sterke dranken en rookartikelen werden verkocht. Dit was de eerste maal dat een schip voor de Oostende-Dover lijn ontworpen werd met een winkel als standaardinrichting. Gebouwd bij Cockerill en in dienst van 1965 tot 1983. Kon 1720 auto's en 850 passagiers vervoeren.

Foto : De maalboot "Princesse Elisabeth" (1910)

De pakketboot "Princesse Elisabeth" werd in 1905 te water gelaten. Zij bleef in dienst tot 1931. Toen werd het schip overgemaakt aan de Zeevaartschool om te dienen als schoolschip. - We zien de "Princesse Elisabeth" die de haven van Oostende verlaat. Op het ooststaketsel, de tijseinpost. Vooraan, detail van het weststaketsel

Foto : Pakketboot "Princesse Josephine"

Foto 11 x 8. Gebouwd op de werf William Denny & Brothers te Dumbarton in 1888. 1460 ton en haalde een snelheid van 21 knopen. De afstand Oostende - Dover werd afgelegd in 3u20. In deze periode was de Oostende - Doverlijn de goedkoopste verbinding tussen het vasteland en de Britse eilanden. De prijs in eerste klasse bedroeg 25,70 fr., in tweede klasse 22,40 fr. en in derde klasse 20,80 fr.
 

Omtrent de Oostende - Doverlijn. - Met foto's

Met lijst : Ongevallen met pakketboten tot aan Wereldoorlog II en na Wereldoorlog II

4 foto's : (1) De Britse pakketboot Royal Sovereign vaart de haven van Oostende binnen (1938) ; (2) De Britse pakketboot Queen of the Channel vaart de haven van Oostende uit (1937) ; (3) Prince Boudouin gemeerd naast de Normandie in de haven van Le Havre (1935) en (4) De Britse pakketboot Vortiger liep op een golfbreker voor Oostende (1982) uit de collectie van R. Coulier

Met lijst pakketboten Oostende - Dover bijgewerkt tot 2006

Auteurs: 

Oostende-Dover : Einde van drie eeuwen traditie

6 foto's : (1) De pakketboot "Ville de Liège" in 1936 bij het uitvaren van de haven van Oostende met op het achterdek twee autocars ; (2) de stoomraderboot "Marie-Henriette" in de haven van Dover ; (3) de pakketboot "Princesse Elisabeth" (1905) ; (4) de pakketboot "Pieter de Coninck" ; (5) raderstoomboot "Diamant" en (6) raderstoomboot "Prince Albert" bij het verlaten van de haven van Oostende 

auteurs: 

Postkaart : Carferry "London-Istanbul"

Crossing the carferry "London - Istanbul". Ex "Ville de Liège" omgebouwd in 1935. Laadvermogen : 250 passagiers en 100 personenwagens. Het was zijladend met neerklapbare bruggen. Deze carferry bevatte dertig cabines, zes badkamers, een restaurant, een salon en een rooksalon. De artistieke versiering was door architect Obozinsky verzorgd. Na 35 jaar dienst werd ze in 1946 voor schroot verkocht.

Postkaart : Carferry "Reine Astrid" voor de Engelse kust

Zeevaartlijn Oostende-Dover AVM A.248. De carferry "Stena Nautica" in 1982 door de RMT gecharterd en in 1983 gekocht en omgedoopt tot "Reine Astrid". In dienst van 1982 tot 1997. 

Postkaart : Pakketboot "Jan Breydel" verlaat de haven van Oostende

Postkaart Nels serie 13 nr 20. Ostende. La malle "Jan Breydel" en route pour l'Angleterre. The Mail Steamer "Jan Breydel" on the way to England. Rechts de tijseinpost op het ooststaketsel. De "Jan Breydel" werd gebouwd op de scheepswerf van Cockerill in 1910

Postkaart : Pakketboot "Koning Albert" in volle zee

Koning Albert T 31. In december 1947 werd de pakketboot "Koning Albert" afgeleverd door de werf Cockerill te Hoboken en ingezet op de lijn Oostende - Dover. Ten overstaan van de vorige schepen betekende dit vaartuig, qua passagiersaccomodatie, een ernstige stap vooruit. Er was meer volledig afgeschermde passagiersruimte en het restaurant was niet meer in het voorschip, maar midscheeps naar achter toe. Tevens was de ruimte van 2e klasse in verhouding tot 1e klasse verhoogd. Verder was de bovenbouw gedeeltelijk in lichtmetaal  uitgevoerd.

Postkaart : Pakketboot "Marie-Henriette" in de havengeul van Oostende

Postkaart 2406. Ostende - Sortie de la malle . De "Marie-Henriette" werd gebouwd bij John Cockerill en kwam in dienst in 1893. Het schip haalde 22,2 knopen en was het snelste passagiersschip ter wereld op dat ogenblik. Zo behaalde de lijn haar eerste internationaal rekord. Op 24 oktober 1914 liep de "Marie-Henriette op de rotsen te Harfleur en zonk. Alle opvarenden met inbegrip van 650 gekwetste soldaten werden gered.
 

Postkaart : Pakketboot "Prince Baudouin" verlaat de haven van Oostende

Nels. Série 13, N° 123. - Ostende -  Départ de la malle "Prince Baudouin". Oostende - Vertrek van den mailboot "Prince Baudouin". - Prachtige prentkaart. We zien rechts het Weststaketsel, met op het einde het café-paviljoen. Vooraan het Klein Strand met de badkarren die bestonden tot 1939. - Oostende in het interbellum

Postkaart : Pakketboot "Princesse Elisabeth"

Ostende - Le Princesse Elisabeth nouvelle malle à turbines. - We zien de pakketboot "Princesse Elisabeth" in de haven van Oostende, nabij de "Débarcadère" of Pakketbotenkaai. Rechts, het eerste Zeestation en veel passagiers die wachten om in te schepen.

Postkaart : Pakketboot "Princesse Elisabeth" in de havengeul van Oostende

Nels. Série 13, N° 80. - Ostende - L'Estacade et le rentrée de la Malle. - De pakketboot "Princesse Elisabeth" verlaat de haven van Oostende. Links, het weststaketsel en rechts, het ooststaketsel met de tijseinpost

Postkaart : Pakketboot "Princesse Elisabeth".

Princesse Elisabeth.1747 gross tons. Held world record for the fastest turbine steamer. Built 1905 by Cockerill of Hoboken. Broken up Belgium 1933. Ostende. Malle-poste à turbines "Princesse Elisabeth". Was van 1905 tot 1907 het snelste passagiersschip ter wereld met 25 knopen. Record afgenomen bij het in dienst komen van de "Mauritania" en de "Lusitania" van de Cunard lijn in 1907. Het schip was uitgerust met drie turbines en drie schroeven.

Postkaart : Pakketboot "Princesse Elisabeth".

Postkaart ferry publications 602. Princesse Elisabeth 1747 gross tons. Held record for the fastest turbine steamer. Built 1905 by Cockerill Hoboken. Broken up Belgium 1933. Ostende. Malle-poste à turbines "Princesse Elisabeth".

Postkaart : Pakketboot "Princesse Marie-José" in de havengeul van Oostende

Postkaart Nels. Ostende. L'Estacade et le départ de la Malle. Oostende. De Havendam en het vertrek van een Stoomboot. Veel volk op het weststaketsel. Liep op 19 oktober 1922 van stapel en kwam in dienst in 1923. Het schip kon 1200 passagiers inschepen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het schip overgedragen aan de Royal Navy en deed eerst dienst als opleidingsschip voor de anti-duikbootoorlog en later als depotschip in Ijsland. Het droeg eerst de naam HMS "Nemesis" en later HMS "Baldur". In 1946 werd het schip terug overgedragen aan het Zeewezen.

Postkaart : Pakketboot "Roi Léopold III" verlaat de haven van Oostende

Postkaart J.V.D.B. 102/23. Met zicht vooraan het weststaketsel en de tijseinpost op het ooststaketsel. De "Roi Léopold III" gebouwd  bij Cockerill te Hoboken en te water gelaten op 9 november 1955 met als meter mevrouw Achille Van Acker. Het vaartuig was de 32ste pakketboot door de werf gebouwd ten behoeve van het Zeewezen. Als hoofdmotor werd de Sulzer SU 58/84 aangehouden uit standaardisatieoverwegingen en gebouwd onder licentie door Cockerill-Ougrée te Seraing. Het schip werd beveiligd door een Sprinkler brandblussysteem.

Pagina's