STADHUIS ; WAPENPLEIN

Foto : Het Wapenplein en het Stadhuis (1895)

In 1895 kreeg het stadhuis een nieuwe toren. Deze werken werden uitgevoerd door aannemer Léon Pannier. De beiaard in deze toren bevatte 40 klokken. Het eerste beiaardconcert werd op 12 januari 1896 uitgevoerd door beiaardier M. Denyn uit Mechelen. Links, de Kerkstraat, met op de hoek met de Breydelstraat het "Hôtel de la Grande Bourse". 

Foto : Tweede Wereldoorlog. Het Wapenplein (1940-1945)

Foto : J.W./BXL. - Het stadhuis werd verwoest tijdens de bombardementen van mei 1940. Alleen de gevel bleef overeind en moest gesloopt worden wegens instortingsgevaar. Rechts, de kiosk en op de achtergrond de Kapellestraat.

Postkaart : Wapenplein

Postkaart : Nels, série 13, nr.143. Ostende - La place d"Armes et l'Hôtel de Ville. Het Wapenplein met kiosk en rechts het stadhuis. Tussen de Brabant- en Breidelstraat : Café des Trappistes, Pharmacie E. Halewyck, Hôtel du Lion Noir, Café-Hotel Metropole 

Postkaart : Wapenplein

Postkaart : H.N. à A. N°.698. Ostende - Vue générale de la place d'Armes avec l'Hôtel de Ville le Casino et le Kiosque à Musique. Het Wapenplein met kiosk en rechts het stadhuis. Tussen de Brabant- en Breidelstraat : Café-Hotel Metropole en Pharmacie Smolders. Let op de ijscokar van de italiaanse familie De Michele. Hij had zijn vaste standplaats rechtover de Bank van Brussel, en rechtdoor de Kapellestraat