VISSERSKAAI

Advertentie : D. & O. Opdedrynck. Nieuwpoortsesteenweg 195 en Visserskaai 17 Oostende

Elektriciteit - Specialiteit voor scheepsinrichtingen. D. & O. Opdedrynck. Officieel verdeler voor de kust der staalbatterijen NIFE. Bureel en magazijn : 19, Nieuwpoortsteenweg, Oostende. Werkplaats en magazijn : 17, Visserskaai, Oostende.

Advertentie : Friture "Au Belgica". Quai des Pêcheurs, 42

Ses spécialités : poissons frits à toute heure. Moules ostendaises les plus réputées. Cuisine soignée. Chambres garnies. Prix sans concurrence. Homards, crevettes fraiches tous les jours. Propriétaire : Jules Vermeesch-De Groote

auteurs: 

Affiche : 3e Kaaifeesten. Visserskaai en Klein Strand. 11 tot 13 juni 2011

Formaat : 70 x 50 cm. ZATERDAG 11 JUNI doorlopend visversnaperingen in tent op Klein Strand Aperitiefconcert Bremer Straatmuzikanten Optreden van Le Grand Julot Optreden: Yves Seghers Maatjesparty met DJ Savas & Tissen ZONDAG 12 juni Aperitiefconcert Optreden van Iron Sax Bal Populair - The Romantics MAANDAG 13 JUNI Aperitiefconcert Optreden van Eddy Viaene DJ Savas & Tissen www.djsavas-djtissen.be  

Affiche : Handelaarsbond v/d Visserskaai. 2e Kaaifeest. Visserskaai en Klein strand. 12 en 13 juni 2010

Affiche : 70 x 50 cm. ZATERDAG 12 JUNI doorlopend visversnaperingen in tent op het Klein Strand Aperitiefconcert met gratis aperitief Bremer Straatmuzikanen Optreden van de Zeepaardjes Happy Hour Optreden: Sa Gooris Maatjesparty met DJ Savas ZONDAG 13 JUNI Aperitiefconcert Pretband 'T Kliekje Cyriel uit Wittekerke ALEX en RUDY Muziek uit de jaren 60, 70 en 80

Foto : Bezoek Montgomery. 1948

Inhuldiging van het Montgomery dok en onthulling van de gedenkzuil. Eerste schepen Emiel VROOME geeft tekst en uitleg over de gedenkzuil dat bij het bezoek van veldmaarschalk MONTGOMERY aan onze stad ingehuldigd werd. Achter de schepen, stadsbode Henri LANNOYE.

Foto : Bezoek Montgomery. 1954

De Visserskaai ter hoogte van het Vissersplein. Veldmaarschalk MONTGOMERY bekijkt samen met burgemeester Adolf VAN GLABBEKE het zuiltje dat ter gelegenheid van zijn bezoek op 3 april 1948 aan onze stad geplaatst werd. Naast de burgemeester staat rechts, stadssecretaris Michel SURMONT en links schepen Maurice QUAGHEBEUR

Foto : Bezoek Montgomery. 1954

Veldmaarschalk MONTGOMERY, hier op de Visserskaai, bekijkt samen met burgemeester Adolf VAN GLABBEKE het herdenkingszuiltje opgericht naar aanleiding van zijn bezoek op 3 april 1948. Achter hem de schepen Jan PIERS en links schepen Maurice QUAGHEBEUR. Tussen hen een Franse militair.

Foto : Bezoek Montgomery. 1954

Veldmaarschalk MONTGOMERY en burgemeester Adolf VAN GLABBEKE bij het zuiltje dat bij zijn eerste bezoek aan de stad in 1948 werd geplaatst. Op de achtergrond hoek Visserskaai en Vissersplein. Op de foto herkennen we ook schepen Jan PIERS.

Foto : De Visserskaai (1890)

Aangemeerd de O.39 "Noordzee" van reder Auguste Hamman (Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. 1898, p. 156). Gedeelte van de Visserskaai tussen de Nieuw- en de Cirkelstraat. 

Foto : Eerste Wereldoorlog. Haven (1915, 1917)

Formaat : 8,5 x 12 cm. - nr.1 : Tweede vuurtoren vernield (07/09/1915) ; nr.2 : Visserskaai, kantoren Zeewezen naast het Zeestation (05/06/1917) ; nr.3 : Stapelhuiskaai (05/09/1917) ; nr.4 : Visserskaai (22/09/1917) ; nr.5 : Oude Vismijn (25/09/1917). - Map 29A/26a  

Foto : Haven

Genieten van de zon én het zicht aan de  zijgevel van de nieuwe garnaalmijn langs de Visserskaai. De garnaalmijn gebouwd in 1957-1958 door architect en stadsingenieur A. De Vos. Een betonconstructie van twee bouwlagen onder plat dak, nog aanleunend bij de internationale stijl. Gekenmerkt door horizontaliserende elementen, zie omlopende luifel boven de begane grond en vensterbanden met horizontale indeling (van beton aan buitenkant, binnen van hout). Het wapen van de stad Oostende in de bovenhoek van de zuidgevel, een kwartsoliet van 200 x 200 cm. van A. Michiels (1960).

Foto : Herstellen van visnetten op de Visserskaai

Vissers herstellen hun "korren" (= netten) langs de Visserskaai. Zelfs het jongste lid van de familie wordt ingeschakeld !

Het jongetje op de voorgrond is Jean Pierre Wynsberghe. Het meisje is zijn zuster Andrea Wynsberghe. 
De middelste van de drie mannen is zijn vader, Constant Wynsberghe (0.100 Emilie). De man rechts is "Mieltje" een matroos die vanaf de jaren 50, begin 60 op de Emilie heeft meegevaren.
De andere personen zijn niet gekend.

 

Foto : Koninklijk bezoek

Foto : 7 x 10 cm. Koninklijk bezoek naar aanleiding van het overhandigen van het huwelijksgeschenk van onze stad de O.1 "Fabiola". Het vissersvaartuig in het Montgomerydok. Veel volk op de kaaien. Vooraan de Visserskaai met rechts detail van de Garnaalmijn. Map 014B/77d

Foto : Lossen van ijs voor de ijshandel "Norwegian Block Ice". Visserskaai 7

6 foto's : (1) en (2) Een driemastbark lost ijs in het eerste handelsdok ; (3) en (4) Binnenbrengen van het ijs in het pakhuis van Desforges aan de Visserskaai 7 ; (5) en (6)  De wagens waarmee het ijs wordt vervoerd. Map 041D/34 

Foto : Staking garnaalvissers 1933

Formaat : 10 x 15 cm. - We zien de Visserskaai, hoek Nieuwtraat en de traditionele viskarren, maar leeg. - Rechterhoek, nr. 37 "Café Roubaisien", nr. 38 Restaurant "Monico Qai", nr. 39 "Café den Anker", nr. 40 "Café Jooris", nr. 41 "Hôtel Chateris" (Redgy Hermant). - Map 006 A-06. - Verdere literatuur. Visschersstaking langs de Kust. In : De Zeewacht, 27/05/1933, p.7

Foto : Visserskaai.

Foto 15 x 10. Vissersvaartuigen in het Montgomerydok nabij het Noordzeeaquarium. O.a. de O.191 "Natacha", de O.190 "Renilde" en de O.20 "Goewind". Rechts de vistrap, op de achtergrond de Visserskaai met de talrijke restaurants en links de "Peperbusse", de toren van de afgebrande Sint Pieterskerk.

Foto : Vissersleven

Foto 13 x 18 (ex invent 008/93dd). Verkoop van verse vis op de Visserskaai door een visser. Let erop, de vissers verkoopt ook vis in een zeef. Hij verkoopt de vis in een "zichte", dit wil ook duiden dat het juiste gewicht niet bepaald is. Hij legt daarop wel een prijskaart maar je kan nog altijd bieden hoeveel je voor zijn "zichte", of zeef met vis, geeft. Die manier van verkopen aan de "trap", of vistrap langs de Visserskaai is nu nog altijd in gebruik. 

Pagina's