WINTER

Foto : Visserskaai

Foto (kopie) : 30 x 20 cm. - De Visserskaai in de winter in het Interbellum. Viskarren en vissersvaartuigen onder de sneeuw. Vooraan het Schuildok, met twee vissersvaaruitgen. Op de achtergrond, de Visserskaai tussen het Vissersplein en de Nieuwstraat, met het café van het echtpaar J. Corveleyn-Pavi, Café-Restaurant Au Nouveau Phare, speelgoed-drank-tabakswinkel Wed R. Demoor-Verhulst, Café Fryat en Café Lusitania. "In het Schuildok zien we onder voorbehoud de O.7 "August Charlotte" gezonken bij een aanvaring  op 13 januari 1934" (Georges Van Duyvenboden)

Foto : Winter in de havengeul

De "Ijzer", gemeerd aan de Pakketbotenkaai. Het water in de havengeul is gedeeltelijk bevroren. Het kleine vrachtschip "Ijzer" werd gebouwd in 1954 op de scheepswerf Béliard-Crighton (Oostende) voor rekening van het Zeewezen. Het was bestemd om in de winter,wanneer de vervoercapiciteit van de pakketboten relatief klein was, slechts twee afvaarten per dag, een cargodienst te verzekeren. Het schip verzekerde de cargodienst van september tot pinksteren. Sommige jaren waren er twee afvaarten per week, andere jaren slechts één enkele.