Affiche : De Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate. "Een album Oostendse schetsen door sir Ernest George 1839 - 1922 : een uitzonderlijk iconografisch document voor Oostende. VVF. 24 april 2003