BVO

Applaus voor Philippe en Bart

Huldiging Verdienstleijke Mariakerkenaar 2011

Foto: Bart Bronders (rechts naast burgemeester Jean Vandecasteele) en Philippe Develter (rechts naast schepen martine Lesaffre) mogen zich sinds maandag 15 augustus respectievelijk Beschermlid en Verdienstelijke Mariakerkenaar 2011 noemen. Ze worden omringd door de organisatoren en Verdienstelijke Mariakerkenaars van de voorbije jaren.

Auteurs: 

Collega's zijn er om elkaar te helpen

Tine Heddebauw is voorzitter nieuwe journalistenvereniging.
Foto: Tine Heddebauw, hoofdredactrice van "De Zeewacht" is de voorzitster van de nieuwe beroepsjournalistenvereniging in de regio. Ze wil het werkklimaat voor de collega zo aangenaam mogelijk maken.

De Zandkorrel verwent senioren

Toneelgroep houdt première in De Schelpe

Foto: Deze senioren brengen hun leeftijdsgenoten de komende maanden aan het lachen. We zien vooraan Jenny Braet, Denise Pollen, André Billiouw, op de tweede rij Guido Peersman, Helene Vehent, Liliane Henri, Angel Hubrechts en kok Françoise. Achteraan Ludo Nagels, Kenny De Bock. Ook de vaste waarden centrumleider Roel Vansevenant en voorzitter Frankèy De Block waren present, terwijl regisseur Mieke Peeters en acteur Marc Hocquet ontbreken.

Auteurs: 

Eerste kerstmarkt op en rond het Kerkplein van Stene-dorp

Foto : Deze vrijwilligers zijn mee verantwoordelijk voor de eerste editie van de kerstmarkt op Stene-dorp: onderaan Patrick Brackx, Christine Vervaeke, Günther Pille, in het midden Martine Penders, Wim Demey, Aimé Roose, Redgy Dewaey, Kurt Lauwers en achteraan Luc Vanslembrouck, Steve Govaert, Jenny Vanpraet, Flammetta Cammarata en Chantal Willem

Auteurs: 

Feest voor 15jaar buurthuis Oud Hospitaal

Foto : Vrijwilligers en personeel van buurthuis Oud Hospitaal blikken vooruit naar de feestweek: Albert Boedts, centrumleidster Katrien Claeys, Giovanni Cornette, Henri Cordier, Mia Claessens, Dominique Asseloos, Danny Claeys, Johnny Van Speybroeck, Jean Vereecke, Nancy Vanderostijne (straathoekwerk) en Melinda Jarvis, Schepen Nancy Bourgoinie en Franky De Block waren verontschuldigd.

Auteurs: 

Georgina is 104 lentes jong

Oudste rusthuisbewoner aan het feest in Sint-Jozef

Foto :  Jong en minder jong wensten de voor haar leeftijd bijzonder spraakzame Georgine Haeck proficiat met haar 104de verjaardag. De felicitaties van het stadsbestuur kwamen van schepen Arne Deblauwe en waarnemend burgemeester Hilde Veulemans

Auteurs: 

Gouden Spaak voor schoolfietsroutekaart

Foto : Op de foto v.l.n.r. Charles Noppe (Fietseling), Edwin Vanden Abeele (Fietseling), BernadetteThyssen (Fietseling, Marc Horrix (Fietseling), Herman Lodewyckx (Fietseling), Ines Valcke (Stad Oostende), Carine Robert (Stad Oostende), Evert De Pauw (Provincie), an Paepe (Provincie), Antoon Catteeuw (Fietseling), Flory Witdoeckt (Fietseling), schepen Tom Germonpré (Stad Oostende) en gedeputeerde Franky De Block

Auteurs: 

LBG was zijn tijd ver vooruit

50 jaar Liberale Bond Gepensioneerden

Foto : Op zaterdag 24 maart viert LBG Oostende zijn vijftigjarig jubileum. Op de foto ondervoorzitter en coördinator activiteiten Ivan Vereecke, penningmeester Veronique Volbrecht, voorzitter Eddy Van Mael, en de bestuursleden Christiane Lapeirre en Jean-Pierre Lauwers. Seretaris Reginald Mollet en adviseur Dany Seru ontbreken op de foto

Auteurs: 

Nieuw gezicht voor Nieuwe Stad

Vernieuwing Stuiverstraat aanzet voor grondige facelift

Foto : Komende maandag 6 februari start de opsmukoperatie van de Nieuwe Stad met de wegen- en rioleringswerken op de Stuiverstraat tussen de Gulden Sporenlaan en het wandelpad. We zien burgemeester Jean Vandecasteele en Charlotte Inghelbrecht van de dienst Openbaar Domein

Auteurs: 

Oostendse Haard bouwt 13 sociale appartementen

Nieuw project langs Elisabeth-laan

Foto : Gregory Casteels, Linda Monbalieu, burgemeester Jean Vandecasteele namens Stad Oostende en directeur Vanessa Vens en voorzitter Jan Vanroose namens de Oostendse Haard poseren met de plannen bij de ondertekening van de akte

Auteurs: 

Park Karel Goetghebeurstraat

Groene long voor sociale appartementswijk

Foto: De Nieuwe Stad beschikt over een hedendaags buurtparkt waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden: directeur openbaar domein Kristof Billiet, beheerder openbaar domein Hannes Demeyer, opzichter openbaar domein Patrice Vanderbeke, Jeroen Van Hollemeersch van studiebureau Grondmij, landschapsarchitect Eli Devriendt, Tineke Decroos van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, de schepenen Arne Deblauwe en Vanessa Vens, voorzitter Sociaal Huis Franky De Block en Burgemeester Jean Vandecasteele

Auteurs: 
Trefwoorden: 

Plaats voor 26 ukjes bij Pelikaan

Nieuw Kinderdagverblijf ligt pal in centrum

Foto: Inhet gloednieuwe kinderdagverblijf De Pelikaan vertroetelen de kinderverzorgsters straks 26 kinderen tot drie jaar. We zien Els Jansseune, Françoise Stappers, Kelly Van Aken, Tanie Devolder, Lynn Ramont, schepen Vanessa Vens (uiterst rechts), coördinator kinderopvang Katrien Kiekens (uiterst links) en diensthoofd Sofie ameele (tweede van links)

Auteurs: 

Sint-Elisabeth start met dagcentrum De Zwaluw

Foto : In deze vleugel vanhet vroegre Sint-Jozefsziekenhuis opent op 22 april dagverzorgingscentrum De Zwaluw. Op de foto centrumverantwoordleijke Ann Dert, algemeen zorgcoödinator Carine Vandekerckhove en algemeen directeur Jo Craeymeersch

Auteurs: 

Sociale Dienst Vreemdelingen wordt Samen DiVers

Foto : De medewerkers van Same DiVers staan dagelijks paraat voor een vlotte dienstverlenng: Tidiane Faye, Joeri Ryckaseys, Els Plovie, Karlien Colombie, Jolien Valcke en Yana Debusschere. Mieke De Gryse, Monique Tanghe en Kaat Vanhoutte staan niet op foto.

Auteurs: 

Thibault en Marah kersverse groepsleiders Scouts Sint-Jan

Foto : De leidingsploeg van Scouts Sint-Jan heeft er duidelijk zin in : vooraan v.l.n.r. Xander, Hubert, Chiara Cornette, Kato Degraeuwe, Zoë Wieme, Charlotte Vercruysse. Bovenaan v.l.n.r. : Oliver Martin, Thibault Bulcke, Emile Pyson, Wolf Hubert, Wiebe Degreayywe, Simon Pyson, Tom Stechele, Axelle Vermeersch, Zenton Ramos en Jürgen Hubert. Marah Kerckhof ontbreekt.

Auteurs: 

Yannick debuteert als buurtbemiddelaar

Nieuw initiatief in Interbullumwijk

Foto: Coach Yannick Dumarey (op de voorgrond) moet de overlast en het onveiligheidsgevoel in de Interbellumwijk via overleg, indijken. Achter hem staan Burgemeester Jean Vandecasteele, bestuurslid Interbellumcomité Ides vanden Auweele, schepen Tom Germonpré, directeur Integrale veiliehd en samenleven Martine Landuyt, bestuurslid Roos De Venter en coördinator straathoekwerk Nancy Vanderostijne voor Den Anklap.

Auteurs: 

Zee van mogelijkheden: Horizon Educatief laat jongeren kennismaken met kust

Foto: Cultuurschip Imke was maandag "the place to be" voor al wie een boontje heeft voor  de natuur van de kuststreek . De vzw Horizon Educatief vierde er zijn vijfde verjaardag.

Zorghotel Wellington opent in 2013

Leegstaand appartementsgebouw krijgt nieuwe toekomst

Foto : Afgevardigd bestuurder Erwin Devriendt, teamleider thuiszorg Noord-West-Vlaanderen Luc Vandendriessche, burgemeester Jean Vandecasteele, directeur Woonzorg Françoise Lefevere en adjunct-algemeent directeur Pol Debrock staan voor het toekomstige Zorghotel Wellington in de Nieuwpoortsesteenweg

Auteurs: