Foto GW

Oostende : Gouden, zilveren en bronzen vis uitgereikt

Gouden Vis 2002 : O.20 Mietje van rederij Goewind ; Zilveren Vis 2002 : 0.191 Natacha van Frank Desmit en de Bonzen Vis 2002 : O.152 Aran van rederij Aran (Lorenzo Desmit) en de O.190 Renilde van Lucien Desmit

Auteurs: