Broodwinning : Zee-visser!. - Met 3 foto's van de O.29 Broodwinner, schipper Van de Casteele geeft les en werken op het voordek van Fr. Philips