Carlos E. Loontiens, stadsbibliothecaris, stadsarchivaris en stadsconservator tijdens het interbellum