Advertentie : De Propagandacommissie voor de Visch, Middaglijnstraat, 9, Brussel zal U, op aanvraag, eene brochure laten geworden omtrent de bereiding van visch