Zoek op inventarisnummers

Titel Type
Affichekunst aan zee 1887-1970 : een eeuw Belgische kustaffiches : catalogus n.a.v. de tentoonstelling te Oostende (Venetiaanse Gaanderijen) van 1 juni tot 8 november 2003 Bibliotheek - Boek
Ach moeder, ik bemin de zee. Overdruk uit 't Beertje Bibliotheek - Boek
Brandweerverbroedering Oostende : 5e veiligheidsbrochure Bibliotheek - Boek
Brandweerverbroedering Oostende : 7e veiligheidsbrochure Bibliotheek - Boek
Kultuur- en Jeugdwijzer 1994. Herz. en geactualiseerde uitg. Bibliotheek - Boek
Louis Vanden Eeckhaute (Gent, 19.01.1867-Oostende, 26.10.1940). Overdruk uit 't Beertje Bibliotheek - Boek
Oostendse liedjes uit de verzameling van Jef Klausing Bibliotheek - Boek
Ostende Airport : Belgiums friendly alternative : 10 good reasons to use it ! : brochure Bibliotheek - Boek
Ostende : mémoir en images Bibliotheek - Boek
Prins Karel : Seigneur van Raversijde Bibliotheek - Boek
De regering, het parlement en de lijn Oostende-Dover 1841-1971 Bibliotheek - Boek
Een trekschuit vol muziek : sporen van Oostends leven rond 1815-1830 : fragmenten uit Engelse gedenkschriften en brieven Bibliotheek - Boek
De walvis van Oostende bezongen. Overdruk uit 't Beertje Bibliotheek - Boek
Kent u ze nog ... de Oostendenaars Bibliotheek - Boek
Oostende in oude prentkaarten Bibliotheek - Boek
Oostende in oude prentkaarten : deel 2 Bibliotheek - Boek
Van de Azoren tot de Zuidpool ... : alle Belgische kolonies in de zes continenten (1451-1916) : het onstaan, het verhaal, de communicatie (prefilatelie) ... Bibliotheek - Boek
Het arrondissement Oostende : een regionaal- ekonomische studie Bibliotheek - Boek
Hippodroomwijk 1905-2005 : wijkfeest 22 mei 2005 Bibliotheek - Boek
Alfred Ost. - Catalogus n.a.v. de tentoonstelling in het Casino-Kursaal (Oostende) van 19 juli to 31 oogst 1968 Bibliotheek - Boek
De schorre van Lissemoris en de oude Vuurtorenwijk Bibliotheek - Boek
Met Zicht op Zee : tweehonderd jaar bouwen aan badplaatsen in Nederland, België en Duitsland Bibliotheek - Boek
Be Prepared : de merkwaardige geschiedenis van de sea-scouts in Oostende. - (Oostendse historische publicaties ; 12) Bibliotheek - Boek
Oostende : stad in zicht : beelden en verhalen uit een stad aan zee Bibliotheek - Boek
Open monumentendag Oostende 13 september 1992 : thema ''Merkwaardige schoolgebouwen en hun architectuur'' Bibliotheek - Boek
Wegwijs in de Oostendse hukpverlening : alcoholist, behoeftig, bejaard, dakloos ... : sociale gids Bibliotheek - Boek
Oostende onder water 1953. - (Oostendse historische publicaties ; 10) Bibliotheek - Boek
Bibliografie van de geschiedenis van Oostende, 1998/1999-2001. - (Oostendse historische publicaties ; 08bis) Bibliotheek - Boek
Schrijvers aan zee Bibliotheek - Boek
Een eeuw vakantie : 100 jaar toerisme in West-Vlaanderen Bibliotheek - Boek
Westvlaamse wondersprookjes Bibliotheek - Boek
Een oudt liedeken op het Beleg van Nieuwpoort 1489. - Fotokopie uit Biekorf, 76ste jaar, nrs.7-8, 1975-1976 Bibliotheek - Boek
Woordenboek van de Vlaamse dialecten : deel 2 : Niet-agrarische vaktalen : aflevering 7 : de zeevisser Bibliotheek - Boek
De ''Belgica'' 10 jaar op zee 1984-1994 Bibliotheek - Boek
Zeilen tussen land en zee : zeilloodsboten op de Vlaamse Banken en de Westerschelde Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1974 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1975 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1976 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1977 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1978 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1979 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1980 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1981 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1982 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1983 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1984 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1985 Bibliotheek - Boek
Bijzondere Raadgevende Commissie Visserij : Persoverzichten periode 1995-1996. - Ingebonden persknipsels Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1986 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1987 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1988 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1990 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1996 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1999 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 2000 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 2001 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 2002 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 2004 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 2005 Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 2006 Bibliotheek - Boek
De Plate. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Ostend Flash. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Wandelaer et Sur l'Eau : Revue maritime belge. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Ter Cuere Bredene jaarboek 1972 Bibliotheek - Boek
24 liederen over de zee, de vissers en Oostende Bibliotheek - Boek
Honderd jaar sociale evolutie in het visserslied. Overdruk uit 't Beertje Bibliotheek - Boek
De zes visschers van Oostende. Overdruk uit 't Beertje Bibliotheek - Boek
Lange Nelle : driemaandelijks blad van de Oostendse Gidsenkring Lange Nelle. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende. - Tijdschrift. - Verschijnt driemaandelijks Bibliotheek - Boek
Ibis-Tros. - Tijdschrift. - verder gezet in Ibis-Troskrant Bibliotheek - Boek
Ostende. - Met Franse en Engelse tekst. - Met 3 foto's : Het Casino-Kursaal, de Leopold I laan en het bloemenuurwerk Bibliotheek - Boek
Carnaval [MAP] : Deel 1 : periode 1996 - 2001 Bibliotheek - Boek
Carnaval [MAP] : Deel 2 : periode 2002 - 2005 Bibliotheek - Boek
Lutchthaven [MAP] : Algemeen - 1999 Bibliotheek - Boek
Luchthaven [MAP] : 2000 - 2001 Bibliotheek - Boek
Luchthaven [MAP] : 2004 Bibliotheek - Boek
Luchthaven [MAP] : 2003 Bibliotheek - Boek
Carnaval [MAP] : Deel 3 : Bal Rat Mort Bibliotheek - Boek
Amandine O.129 [MAP] Bibliotheek - Boek
Visserijfeesten [MAP] : 2001 - 2004 Bibliotheek - Boek
Vismijn [MAP] : 1998 - 2004 Bibliotheek - Boek
Oostende voor Anker [MAP] : 2000 - 2002 Bibliotheek - Boek
Oostende voor Anker [MAP] : 2003 - 2005 Bibliotheek - Boek
Vuurkruis : afdeeling Oostende. - Maandblad Bibliotheek - Boek
Noordzee magazine. - Tijdschrift. - Verschijnt tweemaandelijks Bibliotheek - Boek
KV Oostende News. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
KVGO GYM. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
RYCO News. - Tijdschrift. - Verschijnt driemaandelijks Bibliotheek - Boek
Rederscentrale. - Tijdschrift. - Tweewekelijks Bibliotheek - Boek
De Gidsenkring. - Tijdschrift. - Tweemaandelijks Bibliotheek - Boek
A.rts. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Mail-Art. - Tijdschrift. - Tweemaandelijks Bibliotheek - Boek
Oostendse Havenkrant. - Tijdschrift. - Driemaandelijks Bibliotheek - Boek
De grote rede. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
CKO Bulletin Casino-Kursaal Oostende. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Het Visserijblad. - Maandblad. - Voortzetting van : Het Visscherijblad en Het Nieuw Visserijblad. - Voortgezet als Het Vrije Visserijblad Bibliotheek - Boek
Punt. - Krant. - Verder verschenen als "Punt en den Uil en "Den Uil" Bibliotheek - Boek
Rond de kiosk.- Tijfdschrift Bibliotheek - Boek
KW Magazine. - Bijlage bij de Krant van West-Vlaanderen Bibliotheek - Boek
Le Yachting Belge Bibliotheek - Boek
De Kinkhoorn. - Maandblad Bibliotheek - Boek
De Vegist. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
De grote klok. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Contactblad van de Vrije Visserijschool Paster Pype Oostende en van de Vriendenkring van de school. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Cineo. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Cahier voor luchtvaartgeschiedenis. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
't Bosje. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
De Oostende Dover krant = Le journal de Oostende Dover. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Mededelingen Kulturele Raad Oostende. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Neptunus. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Stad Oostende Persmappen Bibliotheek - Boek
Ostende Illustré. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Ostend - Dover Magazine. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Documentatie Karel Jonckheere [ MAP ] Bibliotheek - Boek
Schuttevaer. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Biekorf. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Bachten de Kupe. - Tijdschrift. - Verder gezet in : Heemtijdschrift en Die Chronycke Bachten de Kupe Bibliotheek - Boek
Die Chronycke Bachten de Kupe. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Aan de Schreve. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Bladwijzer. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Brugs Ommeland. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland. - Tijdschrift. - Voorheen verschenen als Mededelingen voor het Brugs Ommeland Bibliotheek - Boek
Iepers Kwartier. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Rond de Poldertorens. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Roepsteen. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Sint-Guthago Tijdingen. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Zilleghem. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Mededelingen voor Het Brugs Ommeland. - Tijdschrift. - Verder gezet in Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland Bibliotheek - Boek
Branding. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Binnenkrant. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Heemkundige Kring Bos en Beverveld. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Archiefbrief Oostende. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Graningate. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Goe Vollek!. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Gestella Krantje. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland : jaarboeken Bibliotheek - Boek
Faro. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Ernigahem. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Derlike. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke" Bibliotheek - Boek
Den Dyzere tussen de Knocke en Scorebacke. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Heemkundige Kring Den Hert Ingelmunster. - Brochures Bibliotheek - Boek
Ledenblad Heemkundige Kring "David Jonckheere" Aartrijke. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Hof de Fontein. Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Jaarboek Coclariensia Bibliotheek - Boek
Coclariensia. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Brugse Gidsenkroniek. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming Société d'Emulation. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Heemkundige Kring Karel Van de Poele : jaarboeken Bibliotheek - Boek
Het Houtland : jaarboeken Bibliotheek - Boek
De Ijzerbode. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Geschied- en Heemkundige Kring Houtland, Torhout : Berichten aan de leden 1976 - 1993 Bibliotheek - Boek
Heidebloemke Genk. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Heemspiegel. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
't Manneke uit de Mane : volksalmanak voor Vlaanderen Bibliotheek - Boek
't Leiegouwtje. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Verslagen en mededelingen van De Leiegouw. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Kontaktblad van de Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Koning Boudewijnstichting. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
KADOC-nieuwsbrief. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Archieven bewaard op het KADOC. - (Inventarissen en repertoire ; 28) Bibliotheek - Boek
Oostvlaamsche Zanten. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Ons Doomkerke de vijf Zusterparochiën. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Museumpeil. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Missiepost ; De Clocke. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Mengelmaren. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
De Middelaar tussen de genealogische navorsers. - L'Intermediaire des généalogistes. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Marwin. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Provincie West-Vlaanderen : jaarboek Bibliotheek - Boek
Provincie West-Vlaanderen. Provinciale dienst voor cultuur : jaarverslag Bibliotheek - Boek
Provincieraad van West-Vlaanderen : rede door O. Vanneste, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen bij de opening van de gewone zitting Bibliotheek - Boek
Oud Ruysselede. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Ons Heem. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Luchthaven [MAP] : 2002 Bibliotheek - Boek
Facineb magazine : officieel informatieblad = bulletin d'information. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Rollarius. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
De Roede van Tielt. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
De Pelgrim. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Zeevisserij [MAP] Bibliotheek - Boek
Visserskaai, Vissersplein [MAP] Bibliotheek - Boek
Politie [MAP] : deel 1 Bibliotheek - Boek
Politie [MAP] : deel 2 Bibliotheek - Boek
Verenigingen en de zee [MAP] Bibliotheek - Boek
Haven [MAP] : deel 1 Bibliotheek - Boek
Haven [MAP] : deel 2 : 1993 - 2001 Bibliotheek - Boek
Haven [MAP] : deel 3 : 2002 - 2004 Bibliotheek - Boek
Haven [MAP] : deel 4 Bibliotheek - Boek
Verslagen en mededelingen van de stedelijke oudheidkundige commissie Wervik. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Traditie. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Spaenhiers jaarboek Bibliotheek - Boek
Tijdingen. - Weekblad Bibliotheek - Boek
Volkskunde. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Vlietmara. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
West-Vlaamse Archaeologica. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Westvlaamse Archeokrant. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
West-Vlaanderen. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Vlaanderen. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Het Zonneheem. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Wibilinga. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek
Zannekin Nieuwsbrief. - Tijdschrift Bibliotheek - Boek

Pagina's