Amandine O.129 [MAP]

Bevat artikels omtrent de Ijslandvisserij, de bouw en de geschiedenis van de Amandine, de Amandine als museum (Visserskaai), August Puystjens (reder), Seghers (scheepswerf), Willy Versluys (reder)

Plaatskenmerk: 
AMAN1 BERGING BALIE 002