Arbeidsongevallen in UCB. - Met tab. arbeidsveiligheid