De Ploate mikt op jonge gezinnen

Nieuwe jeugdherberg heeft 157 bedden en een strandlabo

Foto : Klanten kunnen terecht in de grote refter van de jeugdherberg

Foto In het strandlabo kunnen kinderen op een ludieke manier kennismaken met de zee

Foto : Met De Ploate heeft Oostende eindelijk accommodatie om jongeren en jonge gezinnen aan te trekken.

Publicatiedatum: 
10/02/2014
Plaatskenmerk: 
DOC2014/0082