Foto : Adolf Buylstraat (1932)

De ijzerhandel Bekaert, gelegen in de Adolf Buylstraat nummer 11, opgericht in 1932 door de heer René Bekaert. In 1961 werd de zaak overgenomen door de zoon Jean-Marie, die deze runde tot 31 december 1986.

Datum gepubliceerd: 
1989
Pagina's: 
119
plaatskenmerk: 
B872