Foto : De Elisabethlaan (1936)

De Hamiltonhoeve, genaamd naar de familie Hamilton, die deze hoeve ononderbroken pachtte van 1887 tot 1940. Deze familie was van Engelse oorsprong. De heuvel waarop de hoeve stond, is een overblijfsel van het Fort Sinte Isabella uit de tijd van het Beleg van Oostende (1601-1604).

Datum gepubliceerd: 
1985
Pagina's: 
150
plaatskenmerk: 
B466