Foto : Het Marie-Joséplein (circa 1912)

Het "Lloyd Hotel" was gelegen op de hoek van het Marie-Joséplein met de Madridstraat en werd toen uitgebaat door de heer Fernand Oger. Dit hotel werd opgetrokken naar de plannen van architect Jospeh Van der Banck

Datum gepubliceerd: 
1989
Pagina's: 
69
plaatskenmerk: 
B872