Foto : Inhuldiging van de Sint Petrus en Pauluskerk op 5 september 1905 (1905). - Monseigneur Waffelaert, bisschop van Brugge, verwelkomt koning Leopold II, links van de bisschop deken Decannieres