Foto : Monument voor de militaire en andere oorlogsslachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Sint Petrus- en Paulusplein

Oorlogsmonument gelegen in het plantsoen van de Sint Petrus- en Pauluskerk, nabij de Sint-Pieters- en Jozef II-straat. Dateert van 1968 naar een ontwerp van beeldhouwer August Michiels en architect J. Lewyllie. Gebogen muur, waarin de portretkoppen van Koning Albert I en Koningin Elisabeth met opschrift in bronzen letters "Albert" en "Elisabeth. Erachter los ervan rug aan rug geplaatste hoge muren met hoogreliëfs, restanten van het oud oorlogsmonument van 1922. Rechts : "Vlucht van de Oostendse vissers in 1914" met opschrift "Oostende Dover" en "Breidel". Links : "Bevrijding in 1918 of "Verdediging van het vaandel". Het geheel is afgesloten door lage gebogen betonnen muur met aan beide zijden het opschrift in bronzen letters : "Aan onze gesneuvelden en oorlogsslachtoffers 1914-1918 1940-1945"

Bron : Het Monument der gesneuvelden op het Sint-Petrus en -Paulusplein / Norbert Hostyn in : De Plate, 1983, p.75-77. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen : inventaris van het bouwkundig erfgoed : Provincie West-Vlaanderen : Gemeente Oostende. Deel I B, p.403,foto

Datering: 
01/07/2020
Vervaardiger: 
Inventarisnummer: 
2020/2801, 2020/2802, 2020/2803, 2020/2804, 2020/2805
Uitleen: 
Tentoonstelling Oostende en het Koningshuis